پرسپولیس با ورزشکار سایپا بوسیله توافق رسید

به گزارش همشهری آنلاین محمد شریفی ورزشکار جوان خلع گذشته سایپا امروز برای مذاکره با قرمزپوشان داخل باشگاه پرسپولیس جناب یافت.

او پس از مجمع با پرسپولیسی ها وهنگام در رو از حلقه گفت: با پرسپولیس مذاکرات احسان اجرا دادم و تقریبا برای امضای قرارداد به توافق رسیدیم. ولی ثبت قرارداد برای زمانی خواهد بود که پنجره نقل و انتقالات پرسپولیس باز شود.