پرداخت کارمزد بانوان پیروز فوتسال پس از سه گانه سال با چاشنی مالیات!

به گزارش همشهری آنلاین، آویشن ملی فوتسال زنان ایران ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ برای دومین دوره پیاپی پیروز ابگینه پیرو های زنان آسیا شد، داخل جای پا این قهرمانی مقرر شد ۲۲ میلیون تومان به عنوان پاداش بوسیله ملی پوشان و کادر فنی صیقلی شود. دومین قهرمانی تیم ملی فوتسال بانوان خاطره شد، کارمزد ها فراموش!

حالا پس از حدود سه گانه سال تأخیر و وعده های متعدد امروز این مزد با کسر مالیات، ۱۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پرداخت شده است.