مجیدی از تصمیمش منصرف شد | اخراجی استقلال بازگشت

به گزارش همشهری آنلاین مهدی سیاهپوش، پزشک استقلال بوسیله این تیم برگشت و از امروز کار خود را از ضابطه گرفت. پس ازآن از ابتلای ۹ جسم استقلال به بیماری کرونا فرهاد مجیدی سیاهپوش را یکی از مقصران این اتفاق دانست و از وی خواهش چند روزی تو تمرینات شریک شدن نکند.

با این حال مهدی سیاهپوش بعد از نشست با فرهاد مجیدی مجوز بازگشت بوسیله تمرینات را شهود کرد. 

گفتنی است بازیکنان استقلال امروز با نظارت سیاهپوش تست کرونا دادند.