استعفای سرمربی سایپا پذیرفته شد

بوسیله گزارش همشهری آنلاین، تیم فوتبال سایپا شب گذشته و درون بازدید با مس رفسنجان تن بوسیله انقراض داد تا اوضاع این آویشن متروک تر از قبل شود و نارنجی پوشان بسیار از هر زمان دیگری خطر کمبود را عاطفه می کنند.  

ابراهیم صادقی، سرمربی سایپا پس از این شکست از سمت خود استعفا قسط و اخبار کرد دیگر به همکاری خود با نارنجی پوشان امتداد نخواهد رحم. تو همین راستا شناسایی رسید مدیران کمیسیون سایپا صبح امروز دوشنبه ۲۳ فروردین رسما با استعفای صادقی موافقت کرده و بدین ترتیب جدایی وی قطعی شد. استراحت است امروز نشستی میان مدیران این جماعت برگزار شده و برای گزینش ولیعهد صادقی تصمیم گیری شود.  

گفتنی است که طی دو هفته گذشته باشگاه سایپا مذاکراتی با چند گزینه داشته که به سازش نرسیده است و باید دیدن در نهایت چه کسی این مسئولیت را پسند می درنگ.