ادامه آمد و رفت های ریحان به فولاد

قراول راست آویشن فولادخوزستان که فصل گذشته بوسیله دلایلی در مقطعی به قیافه اینستاگرامی از فولاد خداحافظی کرد و البته مکرر به این آویشن برگشت، پس از تکمیل لیگ نوزدهم با تیم گل گهر سیرجان به توافق رسید و در تمرینات این آویشن نیز باهم اتحاد کردن کرد.

به گزارش ایسنا، اما ریحان در سیرجان هم نماند و همانطور که در صفحه شخصی خود در اینستاگرام از بازگشتش بوسیله فولاد خبر داده بود، به صورت رسمی به این تیم بازگشت تا تو لیگ بیستم بخاطر فولاد توپ بزند.

انتهای پیام