پیشنهاد فولاد خوزستان به اندوهناک منتظری

به گزارش ایلنا، گرفته منتظری، کاپیتان و قراول فصل گذشتهاستقلال که جدایی اش از جمع آبی پوشان قاعده و صدای زیادی به همراه داشت به زودی آویشن متاخر خویشتن را مشخص می نرم.

منتظری که تو چند وقت اخیر مذاکراتی را با فولاد خوزستانداشته در آستانه سازش نهایی و عقد قرارداد با این جماعت است.

جواد نکونامکه تماس خوبی با منتظری دارد با وی تماس اندوهناک و از این بازیکن برای حضرت درون اهواز و نهفتن لباس فولاد طلبیدن کرده و اندوهناک این پیشنهاد را پذیرفته است.

بدین نظم اگر اتحاد خاصی صورت ندهد طی روزهای آینده تماشاگر جناب منتظری در اهواز و پیوستنش به فولاد خواهیم بود. منتظری پیش از این در لیگ های چهارم، پنجم و ششم قامت فولاد بوده و داخل حال بازگشت به تیم سابقش است.

تو شرایطی که طی روزهای اخیر مشکلاتی میان استقلال و پژمان منتظری شکل گرفته، این بازیکن باتجربه با رد موضوع مربوط به بازارگرمی برای آبی ها، مدعی شده به زودی تصمیم خود را برای ادامه اسب سواری خواهد گرفت و احتمالا نشانه اتیه اش فولاد خوزستان خواهد بود.