پروتکل فیفا برای بازگشت بوسیله اسب سواری در دوران کرونا منتشر شد

بوسیله گزارش ایسنا و به نقل از اداره لیگ، متن طولانی پروتکل فدراسیون بین المللی فوتبال بخاطر از سرگیری رقابت های پیاده روی در دوران کرونا توسط مرکز پزشکی راه اندازی لیگ هندبال ایران ( ایفمارک) ترجمه شد. دکتر زهره هراتیان، مدیر پزشکی سازمان لیگ فوتبال ایران در این تک اظهار کرد: داخل روزهای گذشته برخی رسانه ها به طور ناقص این پروتکل را منتشر کردند که ما برای آگاهی اهالی اسب سواری متن کامل و دقیق پروتکل بهداشتی فیفا را برای بازگشت به فعالیت های فوتبالی را برگردان و منتشر کردیم که می توانید این پروتکل را تو دامن بخوانید:

ابتدا

در۱۶ آپریل  ۲۰۲۰، فیفا کارگروهی جهت مواجهه باپاندمی بیماری کرونا ویروس ۲۰۱۹ (کووید ۱۹) سبب تدوین ملاحظات پزشکی بازگشت به فعالیت های فوتبال در همه سطوح در کل دنیا تشکیل داد.

اعضای کارگروه پزشکانی از هر ۶ کنفدراسیون بودند تا معیارهای مورد احتیاج برگزاری مکرر ایمن اسب سواری و ملاحظات تک نیاز جهت ارزیابی پزشکی آن را تدوین کنند.

۶ نماینده علمی پزشکی از هر کنفدراسیون بوسیله همراه دو نماینده پزشکی فیفا و یک مشاوره بیرون از سیستم کارگروه پزشکی تدوین پروتکل کووید ۱۹ را تشکیل دادند.

مشاوره از این افراد انگیزه کلیه ملاحظات کلیدی بازگشت به فعالیت های فوتبال در قالب نامحدود انجام شد. پروتکل آماده شده با گروهی ماهر درون اداره بهداشت جهانی (WHO) و کمیته پزشکی فیفا به پول اعانه گذاشته شده و نظرات آن ها داخل پروتکل نهایی لحاظ شد. همگی افراد کارگروه فرصت مناسب برای سازش پروتکل را داشتند. این دستورالعمل خروجی مناقشه های متعدد اعضای کارگروه بوده که به پیوستگی آرا تدوین شده است. کمال مطلوب از این پروتکل در دیدن شهود ملاحظات پزشکی داخل نخست مسابقات هندبال داخل زمان پاندمی کووید ۱۹ است. این پروتکل می بایست مطابق با استانداردهای پزشکی بین المللی و دستورالعمل های ملی بر زمینه بهداشت عمومی داخل اجتماعات باشد.

پاسخ فوتبال به کووید ۱۹

راه اندازی بهداشت جهانی (WHO) اعلام کرد کووید ۱۹ یک پاندمی است که تبعات زیادی درزندگی همه بر جا گذاشته است. این پاندمی باعث ساختن اثرات قابل توجهی مانند عوارض شاگرد از بیماری، ایستایی اقتصادی و تغییر سبک زندگی اجتماعی افراد شد.

قدرت احاله بالای ویروس،  ایجاد سندروم تنفسی حاد و جدی کروناویروس

(SARA-COV-۲) و شدت مصیبت آن باعث اضافه میزان کشندگی و مالیات جانبی در مقایسه با سایر عفونت های تنفسی شده است.

اقدامات کاهش دهنده و حمایتی سازمان بهداشت جهانی اجبارات دولت ها، مقامات محلی و سازمان های ورزشی، شرکت ها و افراد جهت، حفظ زندگی ادامه خواهد داشت اگرچه  امتداد نامشخص محدودیت های محضر درون جامعه و دیگر محدودیت ها تو استیل زندگی یومیه غیرممکن است.

اقدامات بهداشتی و اجتماعی فعلی که از منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است یک استراتژی کامل و نهایی نیست بلکه فرصتی برای خرید زمان است.

مشارکت های بین المللی و بین بخشی دولت ها و مقامات بهداشتی برای خلق کردن منابع و جهیز های مورد نیاز دربرگیرنده:

ارتکاب تست: انجام تست تیمار زمان با راهکارهای پیشگیری موثر در منطقه است.

اطلاع: پیگیری کامل موارد تایید شده مشغول به کووید ۱۹ و شناسایی موارد مشکوک و جلوگیری از انتقال مصیبت.

علاج: کلیه مبتلایان با حجم کافی آویشن پزشکی ،ونتیلاتور و آویشن پزشکی مفت درمان شوند.

اکثر قریب بوسیله اتفاق مسابقات فوتبال در سطح دنیا درون طول همه گیری کووید ۱۹ متوقف شده است. با این حال هندبال دارای مزایای سلامتی مدنی و اقتصادی برای بی مانند و جامعه است.

فیفا، سازمان بهداشت جهانی و بسیاری از دولت ها برای ارتقای گوناگون خاصی از فعالیت های بدنی که می توانند سیستم حمایت بدن و سلامتی اندام و روان را ارتقاء دهند مشارکت می کنند .(شهید کمپین #beactive)

در حالی که تو بسیاری از کشورها و مناطق کنترل بسیار تازگی در انتقال کووید ۱۹ خلق می شود، زمان مناسبی است که بازی تیمی چه حرفه ای و چه آماتور مجدداً آغاز شوند که این عمل در کشورهای خاصی دیده شده است.

با توجه به وضعیت جدید ویروس کووید ۱۹ شواهد علمی کمی در تک این بیماری و نقش شریک شدن ورزشی و فعالیت بدنی در انتقال عفونت حیات دارد، باید بپذیریم که محدودیت های کووید ۱۹ مقدور است ناشناخته باقی بماند از این رو ارزیابی مناسب کار بزرگ می بایست توسط مقامات محلی و مایه های حاکمیت عمل شود و محاکمه های کاهشی و تغییرات بنیادی اعمال شود تا خطرات احتمالی برای همکاری کنندگان در فوتبال به حداقل برسد. مواجب مایه های حاکم و فدراسیون های بدنه از سرگیری فعالیت های فوتبال، اقدامات حمایتی جهت استفهام درون مورد ارجاع مرتبط با فوتبال و اقداماتی تو بن امتیاز معارفه موارد مناسبت و تداوی بیماران و اشاعه دانش بوسیله دست آمده به جامعه علمی و پزشکی است.

پیش بینی شده که هر کنفدراسیون یک پاسبان پزشکی علمی مشخص داشته باشد که وعظ های لازم درباره از سرگیری مصون مسابقات هندبال را ارائه دهند.

فوتبال تنها باید زمانی امتداد داشته باشد که طولانی مزایای بهداشتی اجتماعی و اقتصادی از خطرات ناشی از کووید ۱۹ فراتر باشد و حداکثر امنیت ورزشکاران، کارکنان، هواداران و اجتماع تامین شود فیفا بوسیله این که فعالیت های فوتبالی در درجه دوم بعد از اشتی فراغت دارد تاکید خاص دارد.

تمرکز و ایمنی از سلامت جسمی و روانی هر فرد در کل دنیا باید مورد دید هر سنخ تصمیم گیری در پس دادن فعالیت های فوتبال باشد.

گذر از دوره فردی های اعمال شده

فوتبال تحت شدیدترین محدودیت ها درون طول یک بیماری همگی گیر(شبیه: lock down) امکان پذیر محو.

حاجت است که معنای “عادی” بوسیله “عادی جدید” دگرگونی شود .کاهش محدودیت ها تو یک بازه زمانی و تدریجی ارتکاب می شود که تو کشورهای مختلف متفاوت است و پیش بینی می شود که این دستورالعمل ها مطابق با پند های بهداشت اشتراکی محلی که توسط قضا و قدر ها تدوین شده اجرا شود.

موارد زیر متناسب پیش دماغ است:

– مناطق و فدراسیون هایی که موارد ابتلای کم تری دارند می توانند داخل یک میزان قدم به دامنه و استراتژیک فردی ها را کاهش دهند.

– فاصله فیزیکی و استانداردهای بهداشت فردی داخل بازه زمانی طولانی افزایش یابد .

– ارزیابی مخاطره و روش های کاهش مناسب آن از قبل ایجاد و بوسیله روز رسانی شده و فعال سازی مفت برابر نصیحت های فیفا و سازمان بهداشت جهانی ایفا شود.

معیارهای تسهیل بازگشت به شرکت داخل مسابقات

 درون این مرحله پررنگ کردن تربیت هایی که با هدف جلوگیری از شیوع و خواه عفونت مجدد شاگرد از کووید ۱۹ و عوارض ناشی از آن  است، ضروری است.

 اجرای این اقدامات بنیانی است و به سه دسته تقسیم می شود:

۱) بزرگداشت بهداشت و بزرگداشت فاصله  فیزیکی (داخل یک محیط تمرینی و رقابتی شامل تجهیزات تمرینی و استادیوم ها)

آگاه سازی از دستورالعمل های فعلی مقامات ملی و محلی، سازمان بهداشت جهانی و فدراسیون پیاده روی درباره آخرین تحولات مربوط به کووید ۱۹ که شامل وصیت ها و دستورالعمل های بهداشت اشتراکی جهت کنترل و جلوگیری از شیوع ویروس می باشد.

حفظ فاصله فیزیکی، یعنی فاصله حداقل یک متر

اقدامات بهداشتی و ترغیب کننده شبیه:

شستن دست ها، مصرف از مواد ضدعفونی کننده دست.

جلوگیری از لمس چشم، دندان و دماغ.

پوشیدن دندان و بینی با آرنج خم شده خواه دستمال کاغذی طی سرفه یا عطسه.

تهی سازی دستمال های آلوده در ظرف درب دار.

ضد عفونی مرتب تجهیزات ورزشی و مناطق با رفت و آمد فراز.

اجتناب از ابونمان برگ ورزشی متشابه بطری های آب.

استراتژی هایی جهت محدود کردن ارتباط و بستگی مثلا استفاده از سیستم پشه های یک طرفه درون ساختمان ها و باز نگه داشتن درها.

کف نفس از دست دادن، کوفتن دست ها بوسیله یکدیگر و هرگونه مناسبت بدنی.

دستور کار ریزی علت محافظت از افرادی که حاجت بوسیله مراقبت های بهداشتی خاص و غصه زمان فعالیت بدنی دارند. این افراد باید از غم زمان اجرا فعالیت بدنی موکد خودداری کنند مگر این که از نظر پزشکی انجام فعالیت بدنی برای آن ها بی ریسک باشد.

تامین رویا و تغذیه کافی.

۲) انجام تست و نظارت تو رخساره لزوم

تحت رویت داشتن بازیکنان از دید هرگونه علائم شبیه آنفولانزا، جدا کردن افراد مبتلا و وفاق بلافاصله با نشریه نمایش دهنده مراقبت های بهداشتی درون صورت ابراز هرگونه بلای ناگهانی تنفسی.

اجرای اقدامات محافظتی توصیه شده از جمله تجسس های بهداشتی یومیه( چک علائم تنفسی، ضربت دمای بدن و همچنین تست های آزمایشگاهی کووید ۱۹)

ایفا تستهای اختصاصی تنفسی قلبی و عضلانی بوسیله روش های وعظ شده توسط متخصصان مراقبت های پزشکی و بهداشتی متناسب با در دسترس بودن، در معرض بودن کووید ۱۹ ، مسائل مالی و سطح رقابت ها.

انجام تست های آزمایشگاهی شرکت کنندگان فوتبال به زیبنده دسترس وجود داشتن ، قابلیت اطمینان و عزت کیت های آزمایشگاهی بستگی دارد .

رادیکال است که نحوه استفاده از کیت های آزمایشگاهی از مسیری غیر از منابع و توانمندی های مقامات بهداشت محلی و ملی و پروتکل های آنها نباشد.

 در استعمال از کیت های آزمایشگاهی شرط عرض علمی، دسترسی و تایید مقامات بهداشتی محلی و آموزش آشنایی با مراحل تست و تفسیر نتایج آن مهم است .

در آینده آزمایشات منظم( احتمالاً تست پی سی آر و آنتی بادی)  بخشی از تمرینات گروهی، مسافرت و محک خواهد بود.

شواهد امنیت کننده استفاده از تست آزمایشگاهی به سرعت درون حال رشد است و اسناد مربوط به آن بوسیله روز می شود و بوسیله عنوان شواهد تکمیلی ارایه خواهد شد.

* یک روش غربالگری کووید ۱۹ پیشنهادی بوسیله شرح زیر است:

کلیه بازیکنانی که به فوتبال حرفه ای باز می گردند باید از نظر بیماری کووید ۱۹ تست شوند تا احساس مصون بودن ، تکیه به نفس روانی آنها در آویشن و محیط پرگیر ایجاد شود.

الف ) اولین تست ۷۲ شایسته کردن قبل از شروع فعالیت های فوتبالی گرفته می شود تا از حضرت افراد سلبی کاذب (حامل های بدون علامت ویروس) جلوگیری شود .

ب) آزمایش دوم قبل از شروع اولیه محک انجام می شود.

ج) همکاری کنندگان داخل فوتبال در خانه یا محل های مشخص شده در جماعت ها توسط پزشکان تیم طبق پیشنهادات بهداشتی و دستورالعملی محافظتی آزمایش می شود.

 استعمال از وضع هایی مانند ماندن درون ماشین درون حین ارزیابی هم امکان دارد.

د) شرکت کنندگان درون پیاده روی که تست مثبت دارند حلال بوسیله شرکت داخل هیچ فعالیت فوتبالی نخواهند بود و می بایست دستورالعمل مقامات بهداشتی قلمرو میزبان را رعایت کنند .

ه)تنها شرکت کنندگان در فوتبال که تست سلبی دارند مجاز به باهم اتحاد کردن در فعالیت های فوتبالی خواهند بود.

۳) اقدامات احتیاطی و مسافرت (از عموم اقامت تو هتل و خانه ):

ضدعفونی کردن ماشین های حامل بازیکنان به محل مسابقات و نگرش تمرین

حفظ بهداشت اسکان و تمهید و توزیع مواد غذایی

استفاده از کارمندان محدود علت به حداقل رساندن ریسک واگذاری ویروس

عمل و حفظ اقدامات منجر به رعایت فاصله فیزیکی

تقویم کار بزرگ رویداد های اسب سواری

اجتماعات گسترده به نعوظ کلی احتمال انتقال کووید ۱۹ را تکثیر می دهند.

مدیران بهداشت اشتراکی تو مورد گمان سانحه موج بعدی عفونت محتاط هستند .

بنابراین بنیادی است که با انجام اقدامات لازم از پیشگیری و کنترل شیوع کووید ۱۹ اطمینان نتیجه شود. ادامه فعالیت های ورزشی موقوف به تقویم قوی حدس خطر و توجه بوسیله کاهش آن و توجه به عواملی که ممکن است به اتساع کووید ۱۹ علی رغم اینکه واگذاری جهانی کووید ۱۹ درون حال حذف باشد ، است.

فدراسیون های پیاده روی در حال تماس با مقامات بهداشت و درمان می باشند تا یک ارزیابی جامع از خطر و بینایی امنیت مسابقات اسب سواری داشته باشد.

عوامل کلیدی دامن جهت تعیین احتما مخاطره بسیار مهم هستند:

قوانین ملی و مختص بازی .

شواهد انتقال ملی/ محلی کوید ۱۹.

نیازمندیهای افراد سبب مسافرت از مناطق عالمگیر بالا.

سایز اجتماعات گسترده که بهتر است با انجام مسابقات تعاقب درهای بسته نمونه ارجاع کاهش یابد حضور افراد با مخاطره بالا( افراد ای ۶۵ سال افراد با شرایط خاص پزشکی).

زیرساخت های بهداشتی و درمانی در محلی که مشق برگزار می شود .

محدودیت های مسافرتی و توصیه های بهداشتی در منطقه ای که بازیکنان استراحت است سیر کنند.

فیفا منابع والا را موجب استفاده تقویم خطر پیشنهاد می کند :

ارزیابی خطر اختصاصی جهت اسب سواری

(https://resources.fifa.com/image/upload/covid-۱۹- footballra-۰۶۰۵۲۰a-final-hsp.xlsx?cloudid=raw/upload/gasm۹۰۱hqp۲n۰zj۴mtsr.xlsx).

چک مسوده نحوه تجمعات سازمان بهداشت جهانی در شرایط کووید ۱۹

(https://www.who.int/publications-detail/how-to-use-who-risk-assessment- and-mitigation-checklist-for-mass-gatherings-in-the-context-of-covid-۱۹),۸

چک لیست نحوه تجمعات ورزشی سازمان بهداشت جهانی تو شرایط کووید ۱۹

(https://www.who.int/who-documents-detail/guidance-for-the-use-of-the-who- mass-gatherings-sports-addendum-risk-assessment-tools-in-the-context-of-covid-۱۹),۹

ملاحظات فدراسیون های ورزشی و مسابقات ورزشی خلال تجمعات در مواجهه با کووید ۱۹

(https://apps.who.int/iris/handle/۱۰۶۶۵/۳۳۱۷۶۴),۱۰

درون رخ بازگشت مسابقات فوتبالی از هدایت های موسسه بهداشت جهانی استعمال کرده و درون نظر داشته باشید که تماس نزدیک با نوبت و مقامات بهداشت اشتراکی و فدراسیون فوتبال لازم است تا :

حدس عفونت را بوسیله حداقل برسانید.

سعی کنید تا آزمایشات به سهولت در دسترس باشد و درون عین حال مراقب باشید تا ظرفیت جهیز های بهداشتی که حاجت بیشتری دارند را کاهش ندهید .

قادر به ایزوله کردن فرد مشغول و ردیابی کندرو و باریک بین و اطلاع بی همتا یا دسته در معرض ابتلا باشید.

شروع مسابقات باید به عنوان فرصتی انگیزه فراگیری و بهبود وضعیت امکان پذیر تلقی شود,۶

 یادگیری های آموخته شده متعاقباً باید تو سازمان مربوطه و فراتر از آن بوسیله پول اعانه گذاشته شود.

 با توجه به اینکه جریان و پیش دماغ همه گیری کووید ۱۹ دشوار است اطلاعات تکمیلی از منابع زیر قابل استخراج خواهد بود:

گزارش جهانی کووید ۱۹ اداره بهداشت جهانی

(https://www.who.int/health-topics/ coronavirus);

آمار کووید ۱۹ بر بنیاد موقعیت جغرافیایی هر قلمرو موجب ارزیابی ریسک

(https://www. worldometers.info/coronavirus/#countries);

گزارش روزانه سازمان بهداشت جهانی و گزارش اختصاصی هر کشور

(https://www.who.int/emergencies/ diseases/novel-coronavirus-۲۰۱۹/situation-reports);

گزارشات ملی و منطقه ای کووید ۱۹ هر قلمرو

وب سایت مرکز پیشگیری و کنترل کوبید ۱۹ درون اروپا

(https:// www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china).

ملاحظات سلامت بدنسازی و آسیب بازیکن

فایده دوران ایزوله و فتنه نکردن بازیکنان درون مطالعات قبلی به شکل پراکنده تک بررسی قرار اندوهناک است .لازم است ملاحظاتی سبب بدنسازی های مختلف برای فوتبالیست ها به طی بازگشت به مسابقات و تمرینات انگیزه پیشگیری از افزایش ریسک آسیب در دید گرفته شود.

توجه بوسیله نکات ذیل ضروری است:

آیا ورزشکار قبلا به کووید ۱۹ دچار شده و اگر مبتلا شده دچار مالیات شده یا خیر.

مدت زمان قرنطینه و عدم تمرین .

سطح میزان فعالیت بدن که بازیکن در عهد محرومیت حفظ کرده است .

مدت زمان مورد انتظار جهت بازگشت بوسیله محک /مسابقه .

بنابراین طبق هر یک از نکات فوق، بسیار رادیکال است که زمان کافی جهت بازگشت به فتنه و تمرین داده شود بوسیله طوری که:

تو زمان از سرگیری فعالیت های ورزشی غربالگری و آزمایش مناسب پزشکی از نظر جسمی و روحی انجام شود .

زمان کم قیمت در پیرامون پیش از مسابقات علت تدوین یک دستور کار تمرینی کامل هوازی و قدرتی وجود داشته باشد.

زمان کم قیمت سبب ایزوله کردن تمرینات ، تمرینات گروه های کوچک، تمرینات تیمی و تمرینات تخصصی هندبال حیات داشته باشد.

 باید به بازیکنان الزامات و تعهدات مربوط بوسیله استعمال مواد ممنوعه و خطر استفاده از آنها به خصوص مصرف داروها یا مکمل هایی که ممکن است سبب مقابله با کووید ۱۹ کاربرد کننده گوشزد شود.

فوتبال آماتور و پایه

دستورالعمل فوق که برای پیاده روی حرفه ای استعمال دارد بخاطر اسب سواری آماتور و پایه نیز شایان اجرا است.

ارزیابی بهداشت شخصی ، ایزوله کردن فرید علامت دار ، حفظ فاصله فیزیکی ،محدود کردن تعداد افراد یک دسته و محدود کردن سفرهای جاهل ضروری موثرترین ابزار سبب پیشگیری از شیوع ویروس است.

جهت جلوگیری از در معرض استراحت گرفتن و عالمگیر باید احتیاطاتی در محیط تیمی اعمال شود.

از سرگیری فعالیت های هندبال می تواند مزایای سلامتی ،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی بسیاری را برای جامعه متاثر از کووید ۱۹ بوسیله تعاقب داشته باشد.

با این وجود تمام تصمیمات مربوط به بازگشت باید با رعایت باریک بین دستورالعمل های بهداشت عمومی منطقه ای و ملی  اتخاذ شود.

اصل عمده دستورالعمل این است که از سرگیری فعالیت های پیاده روی نباید اشتی افراد یا اجتماع را به مخاطره بیندازد. علاوه بر این از سرگیری فعالیت های فوتبال باید کنار اساس معلومات سلامت و اطمینان از ایمن بودن و عدم افزایش خطر انتقال کووید ۱۹ باشد.

از سرگیری فعالیت های فوتبال آماتور و پایه باید به صورت مرحله ای و در بار نخست فعالیت گروه های کوچک به عارض جاهل تماسی قبل از فعالیت درون گروههای بزرگ عارض پذیرد .پیشرفت و گذر از هر جنین می بایست توسط دستورالعمل های فردی و محلی با تو رویت دریافت اپیدمیولوژی ملی و محلی ، استراتژی های کاهش خطر و ظرفیت و توانایی سیستم بهداشت اشتراکی تعیین شود.

این پروگرام شامل از سر گیری فعالیت های ورزشی در فضای باز برای کودکان همراه با اقدامات انفراد بور فیزیکی برای غیر شرکت کنندگان مثل والدین آنها می باشد.

یادآوری این نکته حائز وقار است که هندبال حرفه ای و تفریحی باید بوسیله بخشنامه های مسئولان  بهداشت عمومی مربوطه پاسخگو باشد .

افزایش خطر انتقال کووید ۱۹ درون آینده ممکن است مسئولان محلی را مجبور بوسیله اتخاذ تصمیمات محدودکننده فعالیت نماید. تشخیص یک مورد مثبت کووید ۱۹ داخل یک کانون فوتبال تفریحی خواه یک راه اندازی منجر بوسیله پاسخ بهداشت اشتراکی شود .این پاسخ می تواند دربرگیرنده قرنطینه یک آویشن کامل خواه یک گروه بزرگ و یا افراد داخل بستگی بخاطر یک حوالی رک شود .

داخل نبود واکسن ، طی برنامه ریزی هر فعالیت ورزشی تفریحی باید نکات زیر تک توجه راحتی گیرد :

بهداشت فردی

میزان شستشوی دست با صابون خواه ضدعفونی کننده های دستی همراه با ضدعفونی منظم سطوح و مناطق مختلف بی قراری داخل بناء و اندوه تو مناطق تفریحی را تکثیر دهید. از لمس سطوح مملو ربط مانند دستگیره های داخل ،دیوارها خواه پنجره ها و غیره خودداری نمایند. بطری های آب را به اشتراک نگذارید، یا از بطری های تیمی استفاده نکنید و نیز طی سرفه و عطسه با آرنج خم شده خواه دستمال کاغذی جلوی دهان خود را بگیرید و پس ازآن بقچه را درسطل درب دار دور بیندازید .

باید از تف کردن اجتناب کرد چرا که حالت اصلی انتقال ویروس تو ترشحات تنفسی است.

دستورالعمل استفاده از ماسک داخل بین مردم کشورهای متنوع متفاوت است .موعظه های اولیه استعمال از ماسک نبود ، با این حال بسیاری از کشورها تو حال حمایت از استفاده از آنها هستند به خاص اینکه عرضه ماسک همچنین تکثیر یافته است.

ماسک جراحی مقدور است از ابتلا و شیوع بیماری جلوگیری کند .

با این حیات باید توجه داشت که ماسک هایی از این مشت در سطح جهانی کمبود دارند و استفاده از آنها نباید اثربخشی و توانایی های مقامات بهداشت محلی و ملی را کاهش دهد.

حفظ فاصله فیزیکی

ایفا این کار درون بناء ، محل حکم و خلال مسافرت درون راستای فعالیت های فوتبالی آسان تر است .

با کاهش محدودیت های حضرت داخل مجامع و حلال شدن فعالیت های هندبال لازم است که این ملاحظات را درون زمین و درون حافظه خود بی آرامی داشته باشیم .

جهت حفظ کردن بور فیزیکی حاجت به طراحی تمرینات اختصاص است. استفاده از جلسات تمرینی گروهی کوچکتر یا مسابقات منطبق با مشاوره های محلی و ملی تو آن زمان ، خطر ابتلا به عفونت را محدود می درنگ و داخل صورت بروز عفونت بوسیله نعوظ بالقوه تعداد افرادی که موظف بوسیله خود قرنطینگی هستند محدود می شوند .

بوسیله دلیل مبادله دائمی هوا فعالیتهای فضای باز ایمن تر تلقی می شود .

با توجه بوسیله امکانات فضاهای بسته احتمال پراکنده شدن قطرات تنفسی به وسیله تهویه وجود دارد .

درون صورت امکان مناطق اشتراکی باید به خوبی تهویه شود.

از رابطه فیزیکی مانند دست اعطا کردن یا در آغوش کشیدن باید خودداری شود.

استعمال از رختکن ها و حمام ها می بایست منتفی شود. موعظه می شود بازیکنان تعویض لباس را تو منزل انجام داده و به عادت فتنه یا مانور آمده و پس ازآن از آن هم در منزل به گرمابه بروند.

خودآزمایی ها

خودآزمایی جهت جلوگیری از انتقال مصیبت توسط افرادی که از ناقل بودن خود آگاهی ندارند بیش رادیکال است.

امتیاز این موارد در عارض تب بالا  (بالای ۵/۳۷ منصب سانتیگراد) ، سرفه، تنگی نفس، گلودرد یا احساس ناخوشایند معاون کننده است.

تیر های زبر علائم احتمالی عفونت ویروس کووید ۱۹ می باشد و شما را مجبور به ایزوله کردن خویشتن و مناسبت با پزشک و مراقبتهای اولیه می یواش .

همگی ی ما موظفیم از اشتی ملت ها و همدیگر نگهداری کنیم.

اقدامات شما بوسیله مراتب مهم تیز از آنچه که به روی کاغذ آورده شده است می باشد و نه تنها پهلو سلامتی شما بلکه بخاطر خانواده، همکاران و هم تیمی های شما نیز نفوذ گذار خواهد بود.

نتیجه گیری

 حراست از صلح و صفا و شادکامی هر بی تا در سطح جهانی برای فیفا از جلال ویژه ای برخوردار است.

 ادامه انجام اقدامات زیر بسیار بنیانی است:

 ارتقاء بهداشت، حفظ فاصله فیزیکی، برگزینی ریختگی عمر تندرست ، تغذیه مناسب و اجتناب از سفرهای غیرضروری.

برنامه ریزی برای بازگشت فوتبال با توجه به مزایای سلامتی، مدنی و اقتصادی ورزش در سطح دنیا  باید از هم حالا فاتحه شود .فدراسیون های فوتبال باید در بر هم با احتیاط و انتخاب سر صحیح برای بازگشت پس از همه گیری فعالیت های فوتبال آماده شوند.

 تا زمان کشف واکسن بخاطر کووید ۱۹ ، محیط تیم کاملا متفاوت خواهد بود . هر شخص که در یک آویشن آستان دارد خواه درون بازی فوتبال شرکت می کند مقرری دارد تا از انتشار کووید ۱۹ جلوگیری کند.

تماس

فیفا کاملاً متعهد است تا با توجه به ملاحظات پزشکی مربوط به مشارکت اسب سواری دراین زمان خاص به فدراسیون های عضو و ذینفعان پیاده روی در بکلی گیتی کمک درنگ . به همین دلیل یک شیار ویژه علت هرگونه سوال یا سوالاتی داخل مورد  محتوای  این دستورالعمل و واکنش آن در عملکرد های یومیه خود در اختیار شما قرار محزون است. شما می توانید درباره مسائل پزشکی در سایت [email protected]  با ما داخل مناسبت باشید و یا برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ابتکارات و برنامه های فیفا تو شالوده همگی گیری کووید ۱۹ با ما تماس بگیرید.

انتهای پیام