ویدئو / ورزشگاه غدیر اهواز، رو به خرابکاری

تصویربردار: علیرضا محمدی / تدوینگر: جواد علیزاده