هجوم نادیده هواداران خلاصی و پرسپولیس بوسیله ورقه اولسان اجبار

به گزارش همشهری آنلاین، بعد از فینالیست شدن اولسان هیوندای جبر جنوبی ورقه اینستاگرام این آویشن با هجوم طرفداران استقلال و پرسپولیس مواجه شده است. هواداران نجات از تیم کره ای خواسته اند تا سرخها را در فینال آسیا شکست دهند. طرفداران پرسپولیس غصه جناب هواداران رهایی دامن پست تیم زور ای را به نوعی برهان بزرگی آویشن خود دانسته اند. با این همگی حضور این تعداد از هوادران دو تیم زیر پست های اخیر آویشن اولسان باعث شگفتی کره ای ها شده است. جایی که کمتر کامنت اکراه ای دیده می شود.