نفوذ کردن کمیسیون خلاصی بوسیله حواشی فرودگاه

به گزارش ایسنا، پس از شکست خلاصی در دیدار نهایی ایینه حذفی فوتبال ایران، کاروان این آویشن بامداد امروز (جمعه) به تهران رسید که هنگام خروج کاروان این تیم از سالن فرودگاه، عده ای از هواداران و لیدرهای ناراضی رفتار به فحاشی و توهین ثمر بازیکنان، مربیان و خانواده ها آن ها کردند و این مساله باعث شد درگیری شدیدی میان دوطرف خلق کردن شود داخل ادامه بازیکنان استقلال با هواداران معترض درگیر شدند و  نزاع دسته جمعی بین طرفین شکل گرفت.

باشگاه استقلال در واکنش به این اتفاقات، بیانیه ای منتشر کرد که به شرح تحت است:

صبح روز جمعه و پس از بازگشت تیم فوتبال استقلال بوسیله تهران، فدایی افراد مجهول الهویه با حضور تو مقابل خروجی فرودگاه مهرآباد اقدام به هتاکی، فحاشی و حمله به بازیکنان و اعضای کادر متخصص استقلال کردند که در نهایت، تاثیر مجموعه تیم استقلال را بوسیله همراه داشت.

جماعت رهایی به این وسیله ضمن ابراز تاسف بابت اتفاق رخ داده و محکوم کردن رفتار آن عده قلیل، اطلاع دادن می کند در این ماجرا از منافع و حقوق مجموعه این تیم حمایت می کند.

انتهای پیام