معمای شجاع

در این وقوف قید شده بود که شجاع از دقیقه دهم بازی با نفت آبادان دستخوش مصدومیت از قلمرو زانو شده، اما بجهت به فقره امتداد داده، در حاصل ورزش با استخلاص را از دست داده است. البته بعدتر پزشک باشگاه پرسپولیس همگی چیز را به پس ازآن از بررسی های دقیق و عکس برداری موکول کرد، ولی جای شگفتی دارد که باشهامت درون یک بازی خیر چندان بنیانی و داخل شرایطی که ذخیره ای همچون اهمیت حسینی داشته و خودش غم از نزدیک بودن داربی خبردار بوده، مزخرف به ادامه ورزش با درد موکد اصرار کرده است.

جالب تر اینکه خلیل زاده حتی بین دو نیمه بی قراری تصمیم بوسیله قرار نگرفته و پزشک و مربی بی قراری در این مورد به او سفارش ای نداشته اند! شجاع تا فرجام بازی در همگی درگیری ها مهیا وجود و سپس از پایان فتنه در میکس زون راجع به گل کنعانی زادگان برای خبرنگارها شیرین زبانی هم کرد. با این اوصاف بعید بوسیله نظر می رسد مصدومیت او مساله چندان مهمی باشد. شاید این هم یکی از بلوف های قدیمی قبل از داربی است و شاید هم شجاع بدش نمی آید چیزی متشابه به یک «نمایش تعصب» راه بیندازد و مثلا وانمود کند با بود مصدومیت داخل راسته حاضر شده است. درون هر صورت اگر دلاور به هر دلیلی نرسد، کنعانی ذریه داخل داربی بی آرامی فیکس خواهد شد و برای ابتدایی وهله که جلال حسینی با بازیکنی شکل می گیرد که ابتدا تو آویشن ملی و پس ازآن تو پرسپولیس جای او را گرفت!