مرگ تلخ بازیکن لبنانی با شلیک گلوله به سر

بوسیله گزارش همشهری آنلاین بازیکن آویشن الانصار لبنان که به خدشه گلوله روانه درمانگاه شده بود کوچیدن.  موندو دپورتیوو، درون این خصوص گزارش داده که  محمد عطوی پس از نزدیک به یک ماه علیل در بیمارستانی تو لبنان کوچیدن. او که درون لیگ یک بازی می کرد در روند خاکسپاری یکی از جانباختگان انفجار بیروت با شلیک گلوله روبرو شد و از سر آسیب دید.

مجتمع الانصار در یک بیانیه درگذشت بازیکن ۳۲ ساله اش را دلداری گفت و جزئیات بیشتری منتشر نکرد. با این حال رسانه های این کشور اطلاع دادن کردند عطوی به برهان جراحات وارده در ماجرا خاکسپاری جان خویشتن را از دست داده است. 

بیست و یکم آگوست بود که باشگاه الانصار و قوم فوتبالیست لبنانی اعلام کردند بوسیله صورت اتفاقی بوسیله سر عطوی گلوله شلیک شده است. نزدیکانش او را به سرعت بوسیله بیمارستان احاله دادند اما کمتر از یک ماه بعد کوچیدن.