محرومیت پنج هوادار پرسپولیس با شکایت تراکتور

به گزارش ایسنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، متن رای کمیته انضباطی به شرح زیر است:
تو خصوص شکایت باشگاه تراکتور محصول فداکار تماشاگران منتسب به باشگاه پرسپولیس مبنی پهلو ارتکاب رفتارهای توهین آمیز از طریق ساخت و پاشیدن کلیپ و استفاده از شعارهای نژاد پرستانه در استادیوم آزادی داخل بازدید دو تیم از مسابقات هفته هفدهم لیگ گرامی با توجه به مجموع اوراق و محتویات بایگانی و دید به اینکه تو رابطه با کمیسیون پرسپولیس از حیث مسئولیت کنار رفتار و اقدامات تماشاگران خود و همچنین اقدامات تماشاگران در داخل استادیوم در ارتباط با ورزش موصوف سابقاً درون پرونده کلاسه ۹۸/۱۰۰۶ جستار و طی دادنامه شماره ۱۲۴۰ مورخ ۹۸/۱۲/۸حکم بر محکومیت صادر شده و داخل حاصل رسیدگی دوباره در خصوص این موضوع منتفی و نجیب به بند ج ماده ۲۵ از هنجار انضباطی مصوب ۱۳۹۷ بلحاظ عدم حیات جهات عرفی بخاطر امتداد رسیدگی فراغت اسکان رسیدگی صادر می شود.
در خصوص تخلف برخی تماشاگران منتسب به باشگاه پرسپولیس خارج از ورزشگاه مبنی بر ساخت و انتشار کلیپ توهین آمیز نیز با توجه به محتویات پرونده و نظر به شناسایی این اشخاص از سوی مرجع قضایی، با توجه به شکایت شاکی و محتویات کلیپ منتشره در فضای مجازی نجیب به مواد ۷۱ ، ۸۶ و ۱۱۷ از مقررات انضباطی یاد شده و زین از میزان مجازاتی که توسط محاکم دادگستری تعیین خواهد شد، فرمان به خشکی امدن محرومیت نامبردگان از ادخال به ورزشگاههای پیاده روی سراسر کشور به مدت دو سال صادر می شود.
رأی صادره متناسب ادا بوده و ظرف مهلت ۷ روز از تاریخچه ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی نزد کمیته استیناف است.
انتهای پیام