فیلم | ادعای بازیکن سابق تیم ملی؛ حق من بود گل دوم ایران به استرالیا را بزنم | خداداد سرنوشت مرا عوض کرد!

به گزارش همشهری آنلاین ابراهیم تهامی متصرف قبلی تیم ملی ایران در گفت و گویی جالب توجه نشانی کرده که گل دوم ایران به استرالیا عبث او بوده است و خداداد عزیزی باید در صحنه بوسیله علیه رسیدن گل دوم به جای ضربه مستقیم او را در موقعیت گل راحتی می داده است. تهامی می گوید اگر او این تراب را به علیه می رساند مسافر شیشه ای کردن جهانی می شد اما خداداد به او مراعات نداده تا او بوسیله قرار از آویشن ملی خط بخورد.