فدراسیون فوتبال مسئول آویشن ملی است نه حلقه/ مدیریت سفت نداریم

به گزارش ایسنا، تیم ملی ایران داخل دیدار با عراق صبور دومین انقراض متوالی خود تو راه ترفیع به شیشه ای کردن جهانی قطر شد تا حضورش در جام جهانی ۲۰۲۲  قطر در هاله ای از ابهام قرار گیرد.

مسعود رضاییان، پیشکسوت اسب سواری تو گفت وگو با ایسنا درباره عملکرد آویشن ملی تو بازی های اخیر گفت: دو باختن متواتر به عراق و بحرین در حالی قیافه انصاف که حساسیت هایی نسبت به بازی موافق این دو تیم داریم. این شکست ها، خاطرات بد را مکرر زنده کرد و عملکرد تیم ملی نشان عدل که درون بازی های حساس، شاگردان ویلموتس از جانشان وسیله نمی گذارند.

وی ادامه عدل: در این دو بازی هیچ لذتی از ورزش آویشن ملی نبردیم. همگی جام ملت های ۲۰۱۵ را یادشان است. هم این تیم ۱۰ نفر شد، بی قراری آن تیم اما این کجا و آن کجا؟ شاگردان کی اسلوب تا ثانیه ته جنگیدند اما این تیم بیرونی و دماغ بازی نداشت و این تفکر و عملکرد سراسیمه کننده است. زمان کی نحو رفتن به ابگینه جهانی چالش نبود و تمام تفکر مردم ترفیع به کود حذفی ابگینه جهانی بود اما مجدد صعود به ایینه جهانی دغدغه آویشن ملی شده است.

رضاییان در خصوص حاشیه هایی که قبل از ورزش ایران و عراق مبنی پیاده شدن کاهلی فدراسیون در صیقلی پول ویلموتس قیافه داد، تصریح کرد: نکته اول این است که بسیاری از تیم ها مشکل مالی دارند و نباید به خاطر دیر صیقلی شدن قسط اول، فقره را روی محیط مستقل کرد و قهر کرد. همچنین فدراسیون نباید به این شکل در دادن حقوق ویلموتس تاخیر می کرد. متاسفانه کمینه کاری در درآمدزایی فوتبال است. وقتی مدیریت منیع نداریم، نتیجه اش می شود دیر آماده شدن پول مربی تیم ملی و بوسیله حاشیه رفتن این تیم، آن حزن تیم های ملی که در بکلی دنیا می توانند درآمدزا باشند. این آویشن برای ۸۰ میلیون نفر است و نباید مدیریت غلط باعث به حاشیه نویسی رفتن تیم ملی و آزرده فکر کردن شدن آدم شود.

او افزایش کرد: مدیریت فدراسیون راه حل و راهکار ندارد؛ مدیریتی که باید برای درآمدهای فوتبالی بجنگد اما این فقره را ایفا نمی دهد. آیا نماینده کانون یا وزیر نفت باید به خاطر هندبال باشند؟ پس فدراسیون چه کاره است؟ مواجب واقعی فدراسیون، درآمدهای ثابت برای تیم ملی و آویشن های باشگاهی است تا امثال ویلموتس دغدغه ای برای محضر در ایران نداشته باشند و مربی های خارجی بوسیله جای معلق کردن برای دریافت حقوق خود، بوسیله فکر موفقیت تیمشان باشند.

سرمربی بلژیکی آویشن ملی پس از شکست این تیم برابر عراق به ایران برنگشت. این پیشکسوت اسب سواری درباره نظارت مسئولان تیم ملی نظیر مهدی کلاه و محمدرضا ساکت بر عملکرد ویلموتس گفت: ویلموتس باید پاسخگوی رفتار خویشتن باشد. البته بوسیله شمارش متخصص و رفتاری هیچ گاه نظارتی از سوی مسئولان تیم ملی و فدراسیون به عملکرد آویشن ملی نبوده است. مربیان اجنبی به چشم خدمات دهنده بوسیله مدیر آویشن های ملی نگاه می کنند تا این که به چشم ناظر نگاه کنند. موقعیت این مربیان نسبت به امثال تاج و ساکت بالاتر است و فکر می کنند این افراد درون کنار تیم ملی هستند که بوسیله آن ها سرویس دهند و از آن ها فقط خدمات می خواهند. عملکرد اعضای فدراسیون باید درست شود تا زبانمان درون زمان کم کارگر مربی کوتاه نباشد. حال تیم ملی خوب نیست و فدراسیون باید فکری به حال آن بکند.

انتهای پیام