عکس | کامنت جنجالی بیرانوند تو خصوص بازگشت رضاییان به پرسپولیس

به گزارش همشهری انلاین دیشب رامین رضاییان در گفت و گوی لایو خود تو اینستاگرام اخبار کرد که تحت قرارداد کانون الدوحیل است وگرنه  دلبستگی مند بوسیله جناب در پرسپولیس بود. رضاییان البته رمز ای غصه بوسیله این موضوع کرد که دو تیم قطری خواستار بیع او هستند.

واکنش مربی پرسپولیس بوسیله اطلاع بازگشت رضاییان، علیپور و ترابی

در این طور شرایطی یک کامنت جنجالی از بیرانوند باعث شده است تا هواداران پرسپولیس امیدوار باشند در صورت اول مذاکرات از لفظ جماعت پرسپولیس، رامین رضاییان این اقبال را داشته باشد تا در ادامه خلع پیراهن پرسپولیس را به عضو یواش.