صحبت های تمثیل آمیز مهدی قائدی: شاید مصدوم بودم و خبر نداشتم!

به گزارش همشهری آنلاین نیمکت نشینی مهدی قائدی در غیاب دیاباته یکی از نکات حیرت برانگیز ترکیب رهایی درون  بازی موافق ذوب آهن وجود. مهدی قائدی پس از تساوی استقلال موافق ذوب آهن در تک اینکه پیش از مانور گفته شده بود به این ورزش نمی رسد اما در نیمه دوم به میدان رفت، بوسیله فارس گفت: اول بوسیله بچه ها خسته نباشید می گویم. من خودم خبر ندارم. شاید مصدوم بودم و نمی دانستم! نمی دانم چه کسی این خبر را زده، خداراشکر هیچگاه مصدومیتی نداشتم. صلاح کادرفنی بود که روی نیمکت بنشینم.

مهاجم استخلاص امتداد عدل: بازی را دیدیم. داور وافر تو بازی خاصیت داشت. می توانست با یک طرد کار ما را راحت کند. نمی دانم چه کسی باید پاسخگوی این اشتباهات باشد. ابتدا و سرانجام ضرر آن را ما می بینیم. واقعا نمی دانم چه بگویم. امروز با اخراج ورزشکار حریف می توانستیم بوسیله جای همسان با برد برگردیم اما این پیوستگی نیفتاد. امیدوارم برای بازی های استخلاص داوران سرشناس نم و مطمئن پر حرارت بگذارند.