شناساندن دو هیکل جدید هیات مدیره استقلال

بوسیله گزارش همشهری آنلاین  و به نقل از سندیت خبری وزارت ورزش و جوانان، بر بنیاد مصوبه کنفرانس اشتراکی شرکت فرهنگی ورزشی استقلال تهران، آقایان حجت نظریه و احمد سعید به نشانی اعضای جدید هیات مدیره این جماعت انتخاب شدند.

بنابراین گزارش، مجمع عمومی جماعت استقلال تهران همچنین ضمن پذیرش استعفای علی فتح الله زاده، با آرزوی صحت و صلح و صفا برای وی از جدیت هایش در مدت حضور درون هیات مدیره این مجتمع قدردانی کرد.