سرپرست مجتمع پرسپولیس هویدا شد/ قاصد پناه: انصاری بی تا باید بلوغ موارد مالی را مشخص بطی ء

به گزارش ایسنا و به نقل از وزارت ورزش و جوانان، رسول حمایت رئیس هیات مدیره پرسپولیس گفت: در مدت مسئولیت آقای انصاری فرد تعهدات مالی زیادی ایجاد شده و مشتاق هستیم ایشان با حضور درون جلسه هیات مدیره درباره عملکرد چند ماهه و میزان تعهدات مالی و سایر موارد مربوط به مسئولیت خودش تشریح دهد.

وی امتداد داد : مطابق قوانین، استعفای آقای انصاری بی نظیر باید در هیات مدیره مطرح و مورد وارسی قرار گیرد و تاکنون استعفایی از ایشان وجب ما نرسیده است.

رسول پناه رئیس هیات مدیره پرسپولیس گفت: در زمان مسئولیت آقای انصاری فرید تعهدات مالی گسترده ای برای پرسپولیس ابداع شده و چک های زیادی تحت عنوان نفقه های جماعت هزینه شده و الان با بدهی به روز مواجه هستیم و منتظریم آقای انصاری بی همتا در مجمع هیات مدیره درباره این موارد و تعهدات متاخر برای پرسپولیس تشریح دهد.

وی در انتها گفت : با تصمیم هیات مدیره تا زمان گلچین وضعیت مدیر عامل، سرپرست حلقه پرسپولیس هستم.

انتهای پیام