رئیس فیفا: مهرداد میناوند هرگز از یادها نخواهد رفت

به گزارش ایسنا، جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا درون این پیام ضمن یادآوری دوران ورزشی آن مرحوم درون عرصه ملی و باشگاهی آورده است:

«آقای رئیس

می خواهم تسلیت صمیمانه و قلبی خویشتن را برای درگذشت مهرداد میناوند ملی پوش پیشین اسب سواری ایران ابراز کنم. کلمات برای توصیف این ضایعه ناکافی به نظر می رسند. میراث و دستاورد میناوند به اختصاص شخصیت، محبوبیت و خصوصیات انسانی او هرگز از یادها نخواهد رفت. بوسیله نمایندگی از جامعه فوتبال بین الملل، عمیقاً با فدراسیون اسب سواری جمهوری اسلامی ایران، قوم و دوستان و عزیزان مهرداد ابراز همدردی می کنم.»

انتهای پیام