دلیل مماشات یحیی با بی انضباطی بازیگر ناراضی

امید عایشاه تو آستانه بازدید برابر نفت آبادان با کادر متخصص و بعضی از بازیکنان تیم درگیری لفظی بی پرده کرد تا سرمربی پرسپولیس کاپیتان دوم خود را در این ورزش بیرون بگذارد و او را بوسیله کمیته انضباطی مجلس معرفی کند. با این بود بعد از پیروزی سرخپوشان داخل ورزش برابر نفت آبادان یحیی بی شمار زود این بازیکن را بخشید و اجازه حضرت او در تمرین را صادر کرد.

با وجود حضرت این بازیکن در تمرینات تیمش ولی این بازیکن باید تو کمیته انضابطی باشگاه پاسخگوی رفتار خود باشد. شنیده ها حاکی از این است که یحیی بوسیله دلیل دیگری فراهم شده تا خیلی زود بوسیله نوعی با این بازیکن مماشات یواش.

پرسپولیس تا یک ماه دیگر درون فنیال لیگ قهرمانان باید به میدان برود و این تو شرایطی است که تا اینجای فقره عیسی آل کثیررا بوسیله جهت بینوایی انضباطی و وحید امیری را به علت دو کارته شدن و پهلوان را بوسیله اندیشه شهود کارت قرمز در اختیار ندارد.

این درون شرایطی است که یحیی باید امیدوار باشد تا پیش از فینال لیگ قهرمانان بازیکنی مصدوم نشود یا کرونا نگیردو به همین دلیل سرمربی سرخپوشان تصمیم اندوهناک تا فعلا با کاپیتان دوم خود مماشات کند تا حداقل زیاد از این با مشکل بخاطر حضور در فینال لیگ قهرمانان رک نشود.