در نظرسنجی AFC |سپهبد آزمون بهترین آسیایی تاریخ فوتبال روسیه شد

به گزارش همشهری آنلاین به نقل سایت کنفدراسیون اسب سواری آسیاپس از چشم پوشی یک هفته گذشته از معرفی نامزدهای تصرف عنوان نیکوترین بازیکن آسیایی تاریخچه لیگ پیاده روی روسیه، آرای مردمی را داخل این خصوص منتشر کرد که موافق این نظرسنجی سردار آزمونمهاجم تیم ملی اسب سواری ایران و مجتمع زنیت به نشانی بهترین لژیونر آسیایی کتاب فوتبال روسیه برگزیده شد.

آزمون درون این نظر سنحی که بین ۹ داوطلب برگزار شد، ۴۲ درصد آرا را به خویشتن اختصاص عدالت تا این عنوان را بوسیله نام خود کند.

این مهاجم تو حال حاضر در تیم زنیت سنت پترزبورگ بازی می کند و سابقه جناب در تیم های روبین کازان و روستوف را اندوه دارد.