درودگر: لغو پیمان نامه اسکوچیچ متلک است

صادق درودگر درون گفت و گو با ایسنا، درباره اخبار مربوط بوسیله برگزینی کالدرون بوسیله نشانی سرمربی تیم ملی پیاده روی ایران، اظهار کرد: من قرارداد آقای اسکوچیچ را خودم دیده ام و اصلا پیمان نامه ایشان بوسیله این لباس نیست که اخبار شده است و مدت زمانش به این زودی به پایان نمی رسد. مگر می شود یک فدراسیون ۲۰۰ هزار دلار برای یک مربی هزینه درنگ و به عروج بفرستد و عاری این که تا اینکه یک کنفرانس  تمرینی برگزار شود، قراردادش باطل بطی ء. این معادله خردسال گانه ورزش یک ایجنت بخاطر بازارگرمی و خرید ایشان به یک مجلس داخلی خواه مملکت خلیج فارس است.

او ادامه رحم: امکان ندارد این طور چیزی موافقت بیفتد. فدراسیون یک شخصیت حقوقی دارای تجربه است و با این مشکلاتی که طی سال های اخیر بخاطر مربیان خارجی در تیم های ملی و باشگاه ها پیش آمده است، کدام عقل سلیمی چنین تصمیم بچه گانه ای می گیرد؟ فکر می کنم دلالش می خواهد او را پیاده شدن ضابطه زبان ها بندازد تا ارزش قیمتش را فراز ببرد و دوباره مشتری جذب کند. من به نشانی رییس راه اندازی اقتصادی فدراسیون می گویم واقعا تمسخر ورزش است چنانچه فکر کنیم این اتحاد می افتد و واقعا نمی شود که این همه خرج شود و عاری حتی یک جلسه تمرینی خواه یک بازی دوستانه به به سرمربی آویشن ملی بگویند برو!

جسم هیات رییسه راه اندازی لیگ در سرانجام گفت: قطعا فدراسیون دارای تدبیر است و هیچگاه گاه چنین تصمیمی را نمی گیرد. اصلا این جوک باعت خنده ما داخل روزهای تلخ کورونایی شد.

انتهای پیام