حمیداوی: چرا بعد از تکیه به مدیر جوان، شکوری را برداشتند؟/ هنوز شنبه پرسپولیسی ها نرسیده است!

به گزارش ایسنا، فرهاد حمیداوی نماینده و خداوندگار کانون شهرخودرو تو جلسه مدیران باشگاه ها درون فدراسیون پس از این نشست درون جمع خبرنگاران مهیا شد و اظهار کرد: انگیزه جلسه مصاحبت درباره وام های خارجی کانون ها بود که یک راهکار و چارچوبی در دید گرفته شود. امیدوارم این جلسات استمرار داشته باشد و ماحصل نیکوکاری داشته باشد.

وی درباره این که حضور نبی در سمت دبیرکلی فدراسیون فوتبال چقدر می تواند تو عملکرد این فدراسیون کاری باشد، تصریح کرد: اذن می خواهم که در این موضوع دخالت نکنم زیرا سوال چالش برانگیزی است. اگر سازمانی بوسیله یک نیروی بالغ فرصت می دهد و یک سال و نیم به آن فقره یاد می دهند، سپس برج حمل آن مستقر محو جز این که خطایی روال زده باشد که غلام نمی دانم. اگر حضور شکوری غیرقانونی بود، از همان مبدا نباید می آمد. حالا که آمده باید بوسیله او اطمینان کرد و از او امر خواست. اگر قرار است مدیران ما عمر کوتاهی تو مدیریت داشته باشند، لطمه خواهیم خورد.

حمیداوی درباره وصول شدن ضربت باشگاه پرسپولیس گفت: طبق روال تجارت نبی می توانست جواب غلام را درباره بدهی پرسپولیس ندهد زیرا دیگر در آن مسند ازاله اما واقعیت این است که من اصلا با او تماسی نگرفتم. به شرط امیر قلعه نویی این سوال بیات شده است. ما از 23 بهمن از پرسپولیس طلبکار هستیم و تاکنون پرسپولیس پول پرداخت نکرده است و غلام از آن ها گله مند هستم. شاید تخمین باشگاه پرسپولیس شنبه ندارد که آن شنبه ای که پرسپولیسی ها گفتند هنوز نیامده است. حقوقی نیستم و قراردادی جاری شده است و نمی استعداد گل محمدی را برگرداند اما تا آخرین ریال طلبمان از پرسپولیس را خواهیم گرفت.

حمیداوی در خصوص کسر پیمان نامه بازیکنان گفت: خلعتبری فوتبالیستی است که خودش را به مجلس ثابت کرده است. خلعتبری، رحمتی و بعضی دیگر از بزرگان تیم با من ربط گرفتند و در این خصوص مصاحبت کردیم. بوسیله هر حال باید توافقی صورت بگیرد زیرا بازیکنان بی آرامی زندگی دارند و باید اتفاقی بیفتد که بتوانند امرار معاش کنند.

او درون خصوص اتمام لیگ گفت: فکر می کنم قهرمانی مهم ازاله و امسال آویشن هایی مهم هستند که می خواهند بیفتند و می خواهند سقوط کنند. ما همیشه طفره داخل برگزاری مسابقات داشتیم. امیدوارم امسال درون مرداد یا شهریور که ویروس کرونا تمام شد، لیگ بیستم را با همان نتایجی که تیم ها تو لیگ نوزدهم گرفتند شروع کنیم یعنی لیگ بیستم، ادامه لیگ نوزدهم باشد. حتی می توان شیشه گرفتن حذفی جدیدی را هم برگزار کرد. اگر لیگ امسال را مکرر برگزار کنیم، در اجرای لیگ بیستم و پرداختی بازیکنان بوسیله شاق خواهیم خورد.
سید شهرخودرو درون پایان گفت: ما پیشنهادی بخاطر گرفتن سیامک نعمتی نداشتیم.
انتهای پیام