حراج پیراهن مسی توسط استاندارد مشهور برزیلی

بوسیله گزارش همشهری آنلاین، سوزی کورتز مدل معروف برزیلی، بخاطر کمک به مردم محروم به منظور قدرت بر ویروس کرونا در حال جمع آوری پول از قانون به حراج گذاشتن پیراهن لیونل مسی است.

کورتز تصویری  با پیراهن عده ۱۰لیونل مسی در اینستاگرام منتشر کرد و اظهار کرد: خطاب بوسیله هواداران عزیز مسی در سراسر جهان، من حراج خرید پیراهن های بارسلونا را از لیونل مسی شروع کردم  تا بتوانم پول ماسک و مخالف عفونی کننده که شامل بسته های الکلی برای افرادی است که قادر به صیقلی آن نیستند را تهیه کنم. این روزها این امانت ها تو داروخانه ها و اینترنت بیش گران هستند.   من همچنین از همه می خواهم که داخل داخل مسکن بمانند و فقط داخل عارض لزوم بیرون بروند. قطعا همه ما در نبرد با ویروس کرونا پیروز خواهیم شد.

کورتز چند سال پیش مورد غضب آنتونلا روکوزو همسر لیونل مسی صبر محزون بود و او این مدل برزیلی را بوسیله دلیل طرفداری از لئو مسی در اینستاگرام بلاک کرده حیات! کمک ۳۰۰ هزار یورویی المپیک لیون برای مقابله با کرونا