تیم های ملی آلمان درون ورزشگاه هایی با فردی دسترسی برای زنان بازی نخواهند کرد

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، داخل همین وابستگی کلر گفت: این مقدار ها بخاطر آلمان غیرقابل مذاکره است در مدت مثل حق نسوان داخل هر جای دیگر جهان است. پهلو این زمینه تیم های ملی فوتبال آلمان در کشورهایی که زنان محدودیت ورود به ورزشگاه را دارند بازی نخواهند کرد.

 پیش نم الکساندر شفرین، مهتر یوفا به اعضای این کنفدراسیون توصیه کرد در زورخانه های کشورهایی که زنان راست برابر با مردان برای دخول ندارند به میدان نروند که طولانی اعضای این کنفدراسیون با آن موافقت کردند.