ترس در جماعت نفت آبادان / تقدیر نفت امشب رک می شود

تیم فوتبال نفت آبادان که با بغرنج امانت وجود داشتن پنجره نقل و انتقالات مواجه است، نمی تواند قرارداد بازیکنان جدیدش را بوسیله ثبت برساند و این در حالی است که نفتی ها برای ثبت قرارداد بازیکنان خویشتن تا ساعت ۲۴ امشب زود دارند. فرصتی که اگر از دست برود، نفت باید همانند بازی روز گذشته با پیکان، با ۱۶ نفر لیگ بیستم را بازی نرم. مربوط به طبقه کارگر و زحمتکش که در لیگ فرسایشی ایران، ابکی و شاید نشدنی باشد.

به گزارش ایسنا، مجتمع نفت آبادان که در شرایط پرالتهابی بوسیله سر می برد، پول بازیکنان خارجی منفصل های قبل خود را صیقلی کرده است، اما پنجره هنوز از سوی فیفا باز نشده است. البته گفته می شود، بوسیله دلیل این که باشگاه نفت آبادان عرشه کلکسیون وزارت نفت بوده و  این وزارت بناء تحریم است، فیفا نمی تواند برای صنعت نفت علت ارجاع پول طرز کار اجرا دهد.

کمیسیون نفت آبادان حتی اسناد واریز پول بوسیله حساب این بازیکنان را برای آن ها ارسال کرده است و اگر خود این بازیکنان همکاری کنند، این نیز می تواند مشکل کمیسیون نفت را محلول کند.

همچنین فدراسیون هندبال به همراه کمیسیون نفت آبادان، پیگیر حل این دشوار است، بغرنج مهمی که نفت برای حل آن، ۱۲ روزگار تقدیر ساز را پیش رو دارد.  

مدیرعامل کمیسیون نفت آبادان نیز در این شالوده به ایسنا، گفت: همچنان پیگیر حل این بغرنج هستیم اما هنوز اتفاقی نیفتاده است.

انتهای پیام