تاثیر آذری به تحول موقعیت فداکار از مدیرعاملان نسبت به اصلاح اساسنامه فدراسیون

سعید آذری درون گفت وگو با ایسنا، در خصوص تغییر موضع مدیرعامل جماعت نفت آبادان و تراب گهر سیرجان پس از امضای نامه سازش نظام نامه فدراسیون فوتبال، اظهارکرد: افراد باید پای امضا خود بایستند و این که پس ازآن پشیمان می شوند، ناپسند است. این نشان می دهد جامعه هندبال ما هیچگاه فرع ای به ایجاد تحول ندارد؛ یکی بوسیله عقب این است که ۱۲۰ هزاره دلار خود را از فدراسیون بگیرد و یکی می خواهد تیمش بوسیله لیگ یک افت نکند و این ها دغدغه ما هستند و تا وقتی این ها دغدغه ما باشند، فوتبال درون ایران پیشرفت نخواهد کرد.

وی ادامه عدالت: این که این افراد پشیمان شده اند، اشکالی ندارد زیرا خلال پنج روز، امضای ۱۰ نفر دیگر را جایگزین صحه مدیرعاملان صنعت نفت آبادان و تراب گهر خواهیم کرد و این کار کننده ندارد. مواضع ما همان مواضع قبلی است و این که حالا این آقایان پشیمان شده اند نیز باید به عارض رسمی نامه ای به شکوری، دبیرکل فدراسیون فوتبال ارسال کنند و بگویند که اشتباه کردیم که امضا کردیم.

مدیرعامل باشگاه فولاد خوزستان عنوان کرد: برای جمع کردن توشیح نیز برهه زمانی خاصی صریح نشده است و ما نگران این موضوع نیستیم. سراسیمه این هستیم که با این اساسنامه، دیگر خون جدیدی درون رگ های هندبال کشور جریان پیدا نمی یواش.

وی تفکر نشان کرد: هر کسی که در این فوتبال حضور دارد، اهدافش متفاوت است؛ یکسری اهداف شان پیش چشم شان است و یکسری آینده و توسعه فوتبال را نگاه می کنند و نمی شود بوسیله کسی خرده گرفت. مدیرعامل گل گهر تفکر می یواش با امضای روزنامه مصالحه اساسنامه، فقره اشتباهی را ادا داده است و اگر درخواست خود را اصلاح نکند، تیمش را به لیگ یک می برند و این ترس نیز باعث می شود که التماس خویشتن را پس بگیرد.

آذری افزود: وقتی خواستیم این فقره را عمل دهیم، از من پرسیدند که آیا کسی این مجله را دستینه می کند؟ غلام هم گفتم به دنبال ۹ مرد برای امضای این نامه هستم. به هر حال کسی که بوسیله امضای خود متعهد نیست، مشخص است که درون چه حیطه ای شلنگ برمی دارد.

وی گفت: البته از این افراد دلخور نیستم و فقط می گویم که این افراد با این روشِ مدیریت کردن در ورزشی مانند فوتبال، مقدور است که در کوتاه مدت میز و صندلی های پایگاه را حفظ کنند، اما داخل درازمدت این افراد حذف شده و می قضیه. ما باید مفید کنیم که لقب مان صلاحیت دار شود.

انتهای پیام