بیانیه رئیس فیفا درباره حضور بانوان در مسابقه ایران و کامبوج

ایسنا نوشت: آویشن ملی فوتبال ایران امروز (پنجشنبه) موفق شد کامبوج را با ۱۴ گل شکست دهد. در این بازی تماشاگران زن ایرانی همچنین حاضر بودند.

جیانی اینفانتینو رییس فیفا در بیانیه ای یادآور شد: برای ابتدایی بار تو ۴۰ سال گذشته این رخصت بوسیله زنان ایرانی داده شد تا ورزش هندبال مردان را تماشا کنند. این یک دامنه بزرگ و مثبت محسوب می شود. چیزی که فیفا و بخصوص زنان و دختران ایرانی مشتاقانه در خواست آن بودند. عقب مانده و شوقی که امروز این تماشاگران مدال دادند بیش از پیش ما را اغوا کرد که این گونه را ادامه دهیم.

داخل تقدیر دیگر از این بیانیه آمده است: تاریخ بوسیله ما یاد می دهد که پیشرفت، وعده بوسیله کود پیش می آید و این بدیع آغاز یک راه کامل است. تو نتیجه فیفا اینک به آینده نگاه می بطی ء جایی که تمام زنان و دختران ایرانی به راحتی و در فضا حمایت فوتبال را تماشا می کنند. زمان حال دیگر هیچ جلوگیری کننده و بازگشت به عقبی بود ندارد. می خواهم از جدیت ها و زحمات فدراسیون پیاده روی ایران، کنفدراسیون فوتبال آسیا و مقاماتی که این اتحاد بزرگ را رقم زدند تشکر کنم. فیفا بوسیله این تقلا ادامه می دهد تا همگی هواداران بدون توجه بوسیله جنسیت این قضا و قدر را داشته باشند تا از تماشای یک مسابقه اسب سواری لذت ببرند. همچنین می خواهم از زنان و دختران ایرانی که با شجاعت ایستادند و از حق خویشتن دفاع کردند تشکر ویژه کنم. فیفا کاملا از آن ها حمایت خواهد کرد و درون به خشکی امدن آن ها خواهد ایستاد.