برانکو نه، بخاطر ما استوکس باشید!

به گزارش ایسنا، قاصد بهروش، در یادداشتی تو روزنامه ایراننوشت: «درون غائله شکایت برانکو از پرسپولیس انگار یک نکته بنیادی به کلی فراموش شده است؛ سنت قدرشناسی، فرهنگ و علم. در کشاکش این که مقصر کدام مدیر حیات و چرا کار به اینجا کشید و چطور می شود از شر این شعر خلاص شد، انگار همه یادشان رفته مربی کروات برای باشگاه ایرانی فرمان کرده، خیلی غم خوب فرمان کرده و حتی در فوتبال بدون بازگشت مالی ایران، کمی از دستمزد خودش و همکارانش را تو قالب دستمزد های آسیایی احیا کرده است. شاید چنانچه پیاده روی ایران تا این حد «مسخره» نبود و عواید مالی فاتح لیگ با قعرنشین آن به پیمانه یک «تشتک» توفیر می کرد، دستاوردهای برانکو از دیدن اقتصادی تیمار بیشتر بوسیله چشم می آمد اما همین اینک هم او با یک پاداش نصف نهایی و یک پاداش فینال لیگ قهرمانان کلی پرسپولیس را جلو انداخته، سؤال این است که یک مربی دیگر چه فقره باید بکند تا پولش را با عزت و احترام بدهیم و ثابت کنیم نمک شناس او هستیم؟

برانکو پرسپولیس را حی کرد، روح قهرمانی را به این تیم برگرداند، از طریق مبارزه با بازیکن سالاری دوباره عظمت را به برندی بخشید که حوالی حمید تابان تا اینکه میثم حسینی هم روی نیمکت برایش شاخ و شانه می کشید.

او با بهترین نتایج ممکن بعد از بسته شدن دریچه ها بدون ترس و ارتعاش قرارداد جدید دو ساله بست و داخل موافق ماه ها بدقولی محفل برای پرداخت مطالباتش، بردباری بوسیله هزینه داد. شما بگویید، شما بنویسید یک مستخدم بخاطر کارفرمایش دیگر چه خدمتی والاتر از اینها باید ارائه بدهد تا کارش برای گرفتن عبث قانونی اش به دادگاه و آژان کشی و بگیر و ببند نکشد؟ زمان حال هی مدیران سابق و جدید لواط این بدحسابی جاهل موجه را روی غصه دایورت کنند؛ چه فرقی می کند؟

اصل سرگذشت این است که یک نفر با کمترین غرولند ممکن، متعهدانه برای ما کار کرده و ما جانش را بوسیله لب آورده ایم تا پولش را بدهیم؛ پولی که بیشتر از آن را بخاطر ۵ بازی نشستن روی نیمکت الاهلی گرفت. حالا مدام بوسیله عربستانی ها بد و بیراه بگویید، اما بازتاب جهانی رفتار ما و آنها، چقدر با حزن فرق دارد؟ جهان در مورد ما چگونه قضاوت می کند؟ درباره آنها چطور؟

وقتی سنخ تلاقی ما با خادمان مطیع این طور است، چه بهتر که طرف اجنبی یکی از قماش آنتونی استوکس باشد؛ کسی که تیمار پول مان را ببرد، هم تو دادگاه محکوم مان درنگ و حزن به ریش مان بخندد. طعنه آمیز است که از قضا ما انگار با این گروه دوم بیشتر مدارا می کنیم. محمدحسن انصاری فرد که برانکو را تهدید بوسیله شکایت متقابل کرده بود، در مورد استوکس مصر است که بنای برخورد حقوقی ندارد و دنبال تعامل است. او مردی را که ۷جام بخاطر پرسپولیس آورد از لولوی فیفا می ترساند، ولی بخاطر استوکس دستاوردسازی می نرم که «جذب او باعث تکثیر انگیزه علیپور شد!» بله، این پیام پیاده روی ایران برای دنیاست؛ این که وقتی سر و کارتان با ما می افتد، به صرفه تان است که شبیه استوکس و اروین و کنستانت و گولچ باشید، خیر زجرکش هایی از جنس برانکو و کالدرون!»

انتهای پیام