باکتری گوشتخوار چیست؟ دلایل، علائم و راه های درمان آن

باکتریSGHAROOOON گوشتخوار عامل نوعی بلای ناگهانی است که با صیت های نکروزان پوسته یا بلای ناگهانی گوشتخوار همچنین شناخته می شود. این مصیبت یکی از بلای ناگهانی های عفونی است که به سرعت گسترش یافته و موجب بافت مردگی می شود. گوناگون مختلفی از عفونت های باکتریایی می توانند موجب بروز بلای ناگهانی گوشتخوار بشوند. بیماری گوشتخوار یک بیماری خطرناک است که تا اینکه می تواند موجب مرگ فرد بشود. ولی ما چه چیزهای درمورد باکتری گوشتخوار می دانیم و چه چیزهایی باید بدانیم؟ چطور می توانیم از این مصیبت پیشگیری کنیم؟ در ادامه این پیغام بیماری گوشتخوار، علت، نشانه ها و روش های پیشگیری و علاج آن را بررسی می کنیم. با ما همراه باشید.

حتما بخوانید:بلای ناگهانی زرد زخم؛ تیر ها، دلایل و راه های درمان آنعلائم عفونت واژن؛ علت، انواع و درمان عفونت واژنعلائم عفونت خون، علل ایجاد و پیشگیری از آن بیماری گوشتخوار چیست؟

باکتری گوشتخوار برای توصیف نوعی بیماری با عفونت زیاد سریع بوسیله کار می رود. این بلای ناگهانی اغلب در لایهٔ پرده مانندی از لیف همبند بوسیله نام «نیام» بروز می درنگ و موجب نکروز (بافتن مردگی) می شود. نیام لایه ای از جنس لیف همبند است که اطراف ماهیچه ها، اعصاب و عصب های خونی را می پوشاند. نیام به قرارگرفتن ساختارهای بدن در کنار یکدیگر و عملکرد موثر آنها معاون می بطی ء. کار بزرگ بروز این بیماری ناچیز است. اما ظن بروز آن در هز نقطه ای از بدن وجود دارد. بیشتر موارد بیماری گوشتخوار تو معلول فعالیت گروهی از باکتری ها به اشتهار استرپتوکوک بتاهمولیتیک بروز می کند. اما احتمال ابراز بیماری گوشتخوار تو معلول فعالیت یک خواه چند جنس و روش ٔ متنوع باکتری ها نیز حیات دارد. گاهی برخی گونه های قارچ ها همچنین باعث بروز بیماری گوشتخوار می شوند. دلیل نامگذاری این مصیبت بوسیله آن تامل است که این بیماری با سرعت بالا باعث آلودگی و کشتن لیف های انسان می شود.

از شمارش تاریخی برای اولین جنین عده ای این عفونت پیش رونده را در فاصلهٔ سال های ۱۸۴۰ تا ۱۸۷۰ میلادی گزارش کردند. اما شهرت بیماری گوشتخوار برای اولین وعده توسط حکیم ویلسون داخل سال ۱۹۵۲ میلادی مطرح شد. البته احتمالا این بیماری ها قرن ها پیش از گزارش اش در سدهٔ ۱۸۰۰ میلادی نیز بود داشته است. امروزه این بیماری با صیت های مختلفی شبیه مصیبت گوشتخوار، باکتری گوشتخوار خواه نکروزان پوسته شناخته می شود.

احتمال ابراز مصیبت گوشتخوار در بافت های مختلف بدن حیات دارد. برای توصیف این شرایط نام نکروز یا بیماری گوشتخوار داخل کنار بافتن یا قد موردنظر فراغت می گیرد. بااین حال جریان پیشرفت این مصیبت در بافت های مختلف به یک شکل است. با فرود امدن و رشد عفونت به بافت همبند (نیام)، سرعت رشد عفونت به طور چشمگیری افزایش می یابد (پژوهشگران می گویند سرعت پیشرفت آن می تواند به ۳ سانتی متر درون ساعت در فدایی بافت ها برسد). این کار توقف عفونت را حتی با وجود دارو و اجرا جراحی نیز شاق می بطی ء. خوشبختانه این بیماری بیش نادر است. تقویم زده می شود سالانه در ایالات متحده ۵۰۰ تا ۱۵۰۰ نفر بوسیله این بیماری دستخوش بشوند.

براساس آمار استاندارد مرگ ومیر ناشی از مصیبت گوشتخوار در بافت های متنوع متفاوت است. به عنوان مثال درصد اجل ناشی از بیماری گوشتخوار مرتبط با قانقاریای فورنیه نزدیک به ۷۵٪ است. درحالی که این آمار بخاطر سایر اندام های بدن (مشابه دست و پا) نزدیک به ۲۵٪ است. مبتلایان بوسیله بیماری گوشتخوار باید به سرعت مافوق معالجه قرار بگیرند. عدم درمان به موقع و موثر می تواند موجب مرگ و معادل عضو بیمار بشود.

بهداشت کم ارزش و مراقبت از زخم می تواند خطر صعود مصیبت گوشتخوار را کاهش بدهد. بلای ناگهانی گوشتخوار واگیردار حلق. ولی احتمال انتقال عوامل عفونت به سایر افراد وجود دارد. سرنوشت مبتلایان به زمان تشخیص عفونت، روند تداوی و پاسخ ناسالم بوسیله روند درمان بستگی دارد. از سایر عوارض این بیماری نادر می توان به ازدست اعطا کردن بافت و حد تنه اشاره کرد. آیا گوناگون مختلفی از مصیبت گوشتخوار وجود دارد؟

برخی پژوهشگران بیماری گوشتخوار را داخل ۳ گروه مختلف طبقه بندی می کنند. معیار این طبقه بندی براساس ارگانیسم عامل آن و فدایی علائم بالینی است. بیماری گوشتخوار جنس ۱ به وسیلهٔ بیش از یک نحو باکتری بروز می کند. البته در موارد نادری توسط یک متد باکتری مانند ویبریو ولنیفیکوس یا گونه ای از قارچ ها مثل قارچ کاندیدا بروز می کند. نوع ۲ بیماری گوشتخوار توسط باکتری های استرپتوکوکوس خلق می شوند. عامل سنخ سوم بلای ناگهانی گوشتخوار که با نام قانقاریای گازی نیز شناخته می شود، جنسی از باکتری ها به صیت کلوستریدیوم است. یک نمونه از علائم بالینی بیماران مثل وجود سرگین درون بافت، اغلب درون جنس ۳ دیده می شود. اما گمان بروز آن تو جنس ۱ و ۲ همچنین حیات دارد. بسیاری از پژوهشگران از این جهیز دسته بندی استفاده نمی کنند و عزب ارگانیسم عامل بروز بلای ناگهانی گوشتخوار را شناسایی می کنند. چه چیزی باعث بروز بیماری گوشتخوار می شود؟

در بیشتر موارد باکتری ها باعث بروز مصیبت گوشتخوار می شوند. تنها در موارد نادری عامل بروز این بیماری قارچ ها هستند. بیشتر موارد بلای ناگهانی گوشتخوار توسط استرپتوکوکوس های گروه A A و استافیلوکوکوس به تنهایی یا در همراهی با سایر باکتری ها بروز می. بطی ء همچنین کلوستریدیوم ها نیز عوامل بروز این مصیبت هستند؛ مخصوصا اگر تو بافت گاز پیدا. بشود به تامل تکنیک های قوی ترِ جداسازیِ میکروبیِ باکتری های هوازی، اغلب طرز هایی از قبیل باکتروئید، پپتواسترپتوکوکوس و کلوستریدیوم از ناحیهٔ آلوده زراعت می. شوند اغلب کشت بافت آلوده به بلای ناگهانی گوشتخوار شامل ترکیبی از برخی باکتری های خشکی قرین اشرشیا کلی، کلبسیلا، سودوموناس … و.

است بسیاری از پژوهشگران نتیجه گیری کرده اند که باکتری های هوازی ابتدا به بافت آسیب زده و علت (هیپوکسی کاهش اکسیژن در لیف) موردنظر شده و سپس باکتری های بی هوازی سبب گسترش و پیشرفت عفونت می. شوند این امر تو بیماری گوشتخوار ناشی از چندین باکتری دیده می شود که اغلب یک گونه از باکتری ها بوسیله نمو و زنده مانی سایر رویه ها دستیار می.

کنند تو موارد نادری ویبریو ولنیفیکوس باعث ابراز بیماری گوشتخوار در بی تا می. شود این امر مخصوصا در افراد دارای بیماری کبد مشاهده می. شود آلودگی با ویبریو ولفینیکوس زمانی عارض می دهد که بی نظیر غذای آلوده به ویبریو ولنیفیکوس را بخورد یا این باکتری با زخم این بی مانند تماس مستقیم ثابت قدم.

بکند معمولا سایر باکتری ها و ارگانیسم ها اندک جهت بروز مصیبت گوشتخوار می. شوند اما در صورت بروز مصیبت توسط آنها، درمان موفق عفونت دشوارتر خواهد. بود بوسیله عنوان شهید آئروموناس (هیدروفیلا یک باکتری میله ای لباس گرم) منفی باعث بروز بیماری گوشتخوار در یک فرد ۲۴ سالهٔ آمریکایی. شد تو یک تصادم استفاده از یک زیپ لاین دست ساز باعث بریدن ران این دختر. شد با افزایش رشد این باکتری زن جوان مجبور به قطع تن خود شد و مالیات این امر تا پایان زندگی همراه این بی مانند خواهد. حیات معمولا آئروموناس هیدروفیلا معمولا در آب لب (خاله آبی است که میزان نمک درون آن از آب شیرین بیشتر و از آب غرق کردن کمینه) باشد وجود داشته و موجب بروز عفونت در ماهی ها و دوزیستان می. شود اما اغلب بیماری گاستروانتریت تو انسان هایی که این آب ها را قورت می دهند، مشاهده شده. است ازجایی که این باکتری معمولا به آنتی بیوتیک ها پایدار است، درصورتی که بافت را آلوده بکند، درمان ابکی خواهد. بود با آلوده شدن بافت با آئروموناس هیدروفیلا، آنزیم ها و سموم آن باعث ورود سریع اش به جریان خون شده و باعث بروز گندخونی و عفونت سایر اندام های بدن می.

شود به طور طاسی باکتری های عامل بیماری گوشتخوار از نحو مشابهی برای بروز و صعود این بیماری استفاده می. کنند بیشتر آنها سمومی تولید می کنند که جلوگیری کننده از خاصیت مایه امن می. شود سپس به بافت آسیب زده یا آن را کشته و باعث بروز هیپوکسی و محلول کردن بافتن پیوندی می. شوند ممکن است باکتری های یک خواه همهٔ این کارها را با هم ادا. بدهند در بیماری گوشتخوار ناشی از فعالیت چند باکتری احتمالا یک گونهٔ باکتری عوامل (سمی بوسیله عنوان شهید اشرشیا کلی باعث هیپوکسی بافت می) شود تولید می کند، بعد سایر گونه های باکتری ها با تولید سمومی علت آسیب به بافت سلول یا بافت همبند می. شوند به طور کلی مصیبت گوشتخوار مسری. نیست اما احتمال ارجاع ارگانیسم هایی که آن را ایجاد کرده اند از طریق وابستگی یمین یا دست کوفتن به اجسامی که فرد آلوده به آن دست زده وجود. دارد برای ابراز این مصیبت معمولا باید نوعی آسیب به پوست مانند بریدگی یا تراشه تو پوست وجود داشته. باشد چه کسانی داخل معرض بیماری گوشتخوار فراغت

دارند؟ از شمارش تئوری هر بی نظیر مبتلا بوسیله عفونت در معرض بلای ناگهانی گوشتخوار قرار. دارد ریسک بروز این بیماری در صورت ضعف یا سرکوب دستگاه (ایمنی به عنوان مثال در مبتلایان به دیابت، افراد مسن، نوزادان، مبتلایان به بیماری های کبد، خواه کسانی که بوسیله دلایلی قرین شیمی درمانی داروهای سرکوب کنندهٔ جهیز ایمنی استفاده می) کنند افزایش می. یابد عفونت (آشکار مانند عفونت پوست، فولیکول های مو،) ناخن بیش از عفونت های عمیق در معرض نظر و درمان راحتی. دارند بیمارانی که عفونت های (عمیق متشابه عفونت در عضلات، عظم ها، مفاصل و مایه) گوارشی دارند، زیاد از افرادی که عفونت آشکار دارند، در معرض این بیماری. هستند زیرا که عفونت های داخلی متشابه عفونت های سطحی قابل مشاهده و تداوی.

نیستند بااینکه نسوان باردار مفرط در معرض بیماری گوشتخوار نیستند، ولی مخاطره ابراز بیماری گوشتخوار در دورهٔ پس از زایمان افزایش می. یابد مخصوصا اگر مام به دیابت مشغول باشد یا از طریق عمل سزارین یا (اپیزیوتومی برش داخل سرزمین) واژن متد محموله کرده.

باشد بروز مصیبت گوشتخوار تو نوزادان عمدتا داخل نوزادان نارس یا بیمار مشاهده می شود و شاید بتوان بیماری گوشتخوار درون نوزادان را بوسیله طور کلی درون یک دستهٔ جداگانه قرار. داد بااین حال دربارهٔ علت این بیماری داخل نوزادان هنوز مباحثه و جدل وجود.

دارد جمعیت شناسی بیماری گوشتخوار عجیب. است مردان بیش از نسوان به بیماری گوشتخوار مشغول می (شوند نسبت ۳ به). ۱ بوسیله نظر می رسد عفونت ناشی از ویبریو ولفینیکوس محدود به مناطق ساحلی دارای آب گرم باشد که در این مناطق این باکتری داخل غذاهای دریایی و آب های آلوده وجود. دارند علائم و نشانه های بیماری گوشتخوار

چیست؟ بیشتر مبتلایان به مصیبت گوشتخوار معمولا خود یک عفونت (دارند مانند سلولیت، آبسه خواه) زخم که معمولا درون محل ضغطه خواه جراحی بروز کرده. است عفونت تویی می تواند دلایل (مختلفی بوسیله نشانی مثال بریدگی درون سطح پوست، برش های شاگرد از نگرش جراحی و داخل موارد نادری نیش) حشرات داشته. باشد علائم اولین معمولا شبیه بوسیله علائم (سلولیت عفونت) لیف بوده و شامل موارد پایین تر: است به جای بهبود، محل عفونت دچار (اریتما) قرمزی و ورم می. شود محل آسیب بسیار به درد احساساتی است و درد درون ناحیهٔ پوست ممکن است تو نقاطی که قبلا اریتما داشته، اتحاد. بیفتد وجود درد بسیار بیشتر از چیزی که با توجه به شواهد ظاهری خواهش. داریم تب و. ارتعاش.

خستگی علائم ثانویه یا پیش رونده عبارت اند: از تغییرات پیش روندهٔ غشا مشابه خلق کردن کبود شدگی و تاول های ریز؛ تغییر رنگ جزیی پوست؛ گزند های نکروتیک؛ تشکیل گاز در (بافت که می تواند باعث ابداع عاطفه سوزش تو زیر غشا)بشود ؛ ترشح مایعات و پلید از محل آلوده نیز می تواند با ترفیع عفونت عارض بدهد؛ امکان پذیر است قبل از شروع تغییرات پوستی فرد به (گندخونی گسترش عفونت بوسیله جریان خون و پخش شدن آن تو) بدن دستخوش بشود؛ مخصوصا اگر بیماری گوشتخوار درون بافت های داخلی قیافه. بدهد شوک (عفونی که می تواند با حضرت باکتری در خون، تنگ کردن خون پایین، نفس کشیدن سریع و تغییراتی تو وضعیت مجرد بی مانند همراه).

باشد بیماری گوشتخوار نوع ۱ اغلب پس از بروز آسیب یا ایفا جراحی ابراز کرده و می تواند مقادیر اندک یا غیرقابل تشخیص سرگین را بوسیله همراه داشته. باشد نوع ۲ این بلای ناگهانی معمولا پس از آسیب های ساده برنده (پوستی بریدگی، خراش و نیش) حشرات بروز کرده و عفونت سطحی برنده بوده و گازی تشکیل نمی. شود سنخ ۳ بیماری گوشتخوار معمولا پس از آسیب های اکید یا قرارگرفتن تباره در معرض آلودگی هایی حاوی باکتری کلوستریدیوم بروز کرده و علت تولید مدفوع در (بافت) قانقاریا و بافت مردگی داخل ناحیهٔ غشا می. شود البته علائم بیماری گوشتخوار نوع ۱ و ۳ اکید نیستند و علائم بیش. متغیرند به همین دلیل برخی پژوهشگران تقدم می دهند سنخ بلای ناگهانی گوشتخوار را به جای استفاده از این دسته بندی ها، عزب براساس سنخ باکتری ای که ایزوله و خبر می کنند، تعریف.

بکنند شاید یکی از صریح ترین و مدلل ترین علائم بیماری گوشتخوار مربوط به کسانی باشد که کوچکتر تاثیر باکتری ویبریو ولفینیکوس استراحت پژمان. اند این باکتری معمولا درون مناطقی با آب گرم وجود. دارد قورت دادن این باکتری یا آلودگی ضغطه ها با آب های آلوده با آن می تواند موحب ابراز بلای ناگهانی گوشتخوار. بشود البته بیشتر افرادی که به این بلای ناگهانی مبتلا می شوند، مایه کنف ضعیفی داشته یا از مشکلات کبدی (مزمن مانند هپاتیت و سیروز) کبدی رنج می. برند تشکیل تاول های ریز پوستی و پیشرفت سریع بلای ناگهانی درون قدر چندین زمانه از علائم عفونت با ویبریو ولفینیکوس. هستند بااینکه تنها یک نوع باکتری موجب بروز عفونت می شود، برخی پژوهشگران بیماری گوشتخوار شاگرد از ویبریو ولفینیکوس را تو دستهٔ باکتری گوشتخوار نوع ۱ مرتبه بندی می.

کنند انتروکولیت نکروزان که تو لیف گوارشی رخ می دهد، عمدتا داخل نوزادان نارس و ناسالم رخ داده و می تواند شکلی از بیماری گوشتخوار. باشد بااینکه پژوهشگران معتقدند احتمالا عفونت باکتریایی عامل این بلای ناگهانی است، هنوز علامت قطعی برای ثبوت این فقره وجود ندارد و فدایی دیگر از پژوهشگران این دشوار را به اختلال در عملکرد بافتن روده نسبت می. دهند پزشک ها چگونه مصیبت گوشتخوار را نمره می

دهند؟ اغلب امتیاز اولیهٔ مصیبت گوشتخوار براساس سابقهٔ پزشکی فرد و علائم بیماری. است بوسیله عنوان مثال تشخیص اولیهٔ یک بیمار دیابتی با فیستول مقعدی که دچار درد، تورم و تغییرات پوستی در ناحیهٔ بیضه است، قانقاریای فورنیه. است درحالی که امکان پذیر است یک بیمار دیابتی دیگر با نارسایی جگر و تغییرات (پوستی تاول های) ریز و درون معرض آب لب دیو دچار عفونت ویبریو ولفینیکوس تشخیص داده. بشود علاج بدوی اغلب براساس تشخیص اولیه آغاز می. شود زیرا انتظار بخاطر امتیاز اکید عامل عفونت می تواند روانی تداوی را به تاخیر انداخته و احتمال پیشرفت بیماری و مرگ ناشی از آن را افزایش.

بدهد امتیاز نوع گرم باکتری ها از ترشحات ناشی از محل خواه لیف برداری می تواند بوسیله پزشک اطلاعاتی بدهد که او مولود گیری بکند چه ارگانیسمی باعث ساختن عفونت شده. است به نشانی مثال رنگ آمیزی گرم می تواند درباره گرم مثبت یا گرم منفی بودن باکتری و درنتیجه شکل آنها اطلاعاتی به پزشک. بدهد تشخیص قطعی به جداسازی ارگانیسم از بیمار و به معاون تکنیک های ایزوله سازی باکتری های هوازی و در موارد نادری نحو های کشت قارچ بستگی.

دارد ارگانیسم های جداشده از محل عفونت باید موردمطالعه قرار بگیرند تا پایداری آنتی بیوتیکی شان فاش. بشود در مدت بسیاری از ارگانیسم های عامل بیماری گوشتخوار به انواع مختلفی از آنتی بیوتیک ها برقرار. اند بوسیله سرعت باید با یک جراح مشاوره بشود تا بافتن برداری و اقدامات درمانی (بالقوه مانند قطع) جثه بوسیله سرعت عمل. بگیرد بااینکه گاهی پرتو ایکس گاز موجود درون بافت را علامت می دهد، اما پژوهشگران پند می کنند برای علامت دادن سرگین در بافت و بی پرده کردن گستردگی عفونت آزمایش های سونوگرافی فراصوت داپلر، سی تی یا ام آرآی ایفا. بشود بسیاری از پزشکان آزمایش های زیادی قرین شمارش گلبول (سفید که داخل جای پا بیماری گوشتخوار افزایش می)یابد ، نیتروژن اوره خون و (سدیم که تو بیماری گوشتخوار کاهش می) یابد و سایر آزمایش ها را بخاطر برملا کردن وضعیت ناخوش ادا. بدهند چه پزشکی می تواند مصیبت گوشتخوار را تشخیص

بدهد؟ انواع پزشک ها می توانند بوسیله خبر و علاج بیماری گوشتخوار کمک. بکنند متخصصین طب اورژانس، متخصصین مراقبت های ویژهٔ پزشکی، متخصصین بیماری های عفونی و بسیاری از جراح ها می توانند بسته به نگرش بروز بیماری گوشتخوار به شناسایی و درمان آن. بپردازند بوسیله نشانی مثال بروز این شاق در ناحیهٔ خایه نیاز بوسیله جراح اورولوژی. دارد درحالی که بروز بیماری گوشتخوار تو پا حاجت بوسیله یک جراح عمومی، جراح پلاستیک بخاطر ترمیم پوست و جای ضغطه و در قلمرو واژن بوسیله یک جراح نسوان و وضع حمل احتیاج. دارد علاج بیماری گوشتخوار چگونه

است؟ درون زمان تشخیص ابتدا ناتندرست باید فوری بستری شده و اماله تو وریدی آنتی بیوتیک ها بلافاصله آغاز. بشود گزینش اولیهٔ آنتی بیوتیک ها بوسیله نوع باکتری عامل ایجاد بلای ناگهانی گوشتخوار وابستگی. دارد ولی بسیاری از پزشک ها بر این باورند که باید شروع از مجموعه ای از آنتی بیوتیک ها استفاده کرد تا بتوانند بیمار را از استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم بوسیله آنتی (بیوتیک) MRSA و عفونت باکتری های بی خشکی و عفونت های ناشی از چندین باکتری محافظت. بکنند جداسازی و شناسایی ارگانیسم های عامل عفونت می تواند به پزشک درون تفویض بهترین آنتی بیوتیک داخل علاج عفونت کمک.

بکند چنانچه داخل نمره اولین مظنون به مصیبت گوشتخوار هستید، بلافاصله با یک جراح باید رایزنی. بکنید حضور جراح درون انجام عمل (درن تخلیهٔ) ترشحات خواه قطع جثه بافت مرده و بافت برداری برای کشت و اطلاع عامل عفونت ضروری. است امکان پذیر است پزشک انجام اقداماتی شبیه وکیوم (تراپی علاج زخم با ضیق) منفی را پند. بکند نوع جراح موردنیاز به محل آلودگی مناسبت. دارد به عنوان مثال یک جراح اورولوژی باید برای درمان قانقاریای فورنیه مورداستفاده راحتی. بگیرد همان طوری که پس از نمره نوک تیز باید به سرعت درمان آنتی بیوتیکی آغاز بشود، اقدامات سریع العمل جراحی همچنین درون بیشتر موارد بیماری گوشتخوار می تواند از مرگ و سرعت ترفیع بیماری.

بکاهد بسیاری از مبتلایان بوسیله مصیبت گوشتخوار وضعیت احسان ندارند و باید کوچکتر نگهداری های شدید پزشکی قرار. بگیرند گندخونی و نارسایی قد (ها کلیوی، ریوی و وسیله-قلبی) عروقی باید با اقدامات تهاجمی درمان بشوند تا شانس بقای ناتندرست افزایش. بیاید درمان هایی مانند استفاده از لولهٔ تنفس، اماله تو وریدی مایعات و داروها برای تحکیم دستگاه-قلبی عروقی ممکن است نیاز. بشود بااینکه اکسیژن درمانی پرفشار تو بسیاری از بیمارستان ها موجود نیست، ولی بهتر است در سیلان درمان استفاده بشود تا اکسیژن بتواند رشد باکتری های بی خشکی را متوقف کرده و بوسیله نوسازی بافت دستیار. بکند این روند درمان، جایگزین استفاده از آنتی بیوتیک ها خواه اقدامات جراحی. تراشیدن اما استفاده از این نحو در کنار علاج آنتی بیوتیکی و عمل جراحی در پژوهش ها توانست قطع عضو یا مرگ را درحدود ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش. بدهد آسیب درون فداکار بیماران به حدی شدید است که شاید نیاز به اتصال پوست، جراحی پلاستیک یا معادل اندام وجود داشته.

باشد طول دورهٔ درمان مصیبت گوشتخوار بسیار متفاوت است و معمولا به شدت بیماری و نفوذ کردن مریض به علاج وفاق. دارد بیمارانی با مصیبت عریض ممکن است بوسیله ماه ها درمان نیاز داشته باشند؛ مخصوصا اگر به پیوند تنه یا جراحی پلاستیک نیاز داشته. باشند آیا می توان از ابراز بیماری گوشتخوار پیشگیری کرد؟ آیا این بیماری واگیردار

است؟ تا وقتی که عفونتی در بافت بی تا وجود نداشته باشد، بیماری گوشتخوار بروز نمی. یواش بنابراین تداوی کم ارزش و بلافاصله عفونت ها داخل پیشگیری از بیماری گوشتخوار موثر. است هر اقدامی که در پیشگیری از عفونت موثر باشد، می تواند به پیشگیری از مصیبت گوشتخوار دستیار. بکند ارتکاب اقداماتی مانند شستن مشت ها، کنترل کردن شرایط بریدگی ها و زخم ها در بیماران دیابتی، خودداری از وابستگی فیزیکی با افراد آلوده به استافیلوکوکوس اورئوس محکم بوسیله آنتی بیوتیک و رعایت بهداشت مناسب داخل پیشگیری از عفونت های اولیهٔ منجر به ابراز مصیبت گوشتخوار مفید. است بیمارانی با وسیله پناه ضعیف یا سرکوب شده باید بیشتر بپا عفونت ها. باشند افرادی دارای بلای ناگهانی های کبدی باید بپا غذاهای بحری با آلودگی احتمالی با ویبریو ولفینیکوس. باشند همچنین افراد دارای بلای ناگهانی های کبدی باید مراقب باشند که ترک خوردگی ها یا عفونت های احتمالی پوست سندیت با آب گرم آلوده به ویبریو ولفینیکوس در بستگی راحتی نگیرد تا از بروز مصیبت گوشتخوار ناشی از این باکتری پیشگیری.

بشود پزشک ها و جراح ها نقش مهمی در پیشگیری از بیماری گوشتخوار. دارند فداکار موارد بیماری گوشتخوار می توانند داخل صورت عفونت محل بریدگی در جراحی ابراز. بکنند بنابراین پزشکان باید از تکنیک های استریل سازی مثل مصرف از دستکش و روپوش استریل برای پیشگیری از بسط عفونت در بیماران استعمال. بکنند تکنیک های جراحی دقیق داخل فداکار نقاط مستعد عفونت می تواند در پیشگیری از عفونت کار کننده. باشد ازجمله این انجام های جراحی می توان به روده برداری، اپیزیوتومی و قطع قامت با خدشه های تروماتیک رمز.

کرد مصیبت گوشتخوار واگیردار. تراشیدن اما ممکن است افراد غیرآلوده به طور فیزیکی تو مناسبت با بیماران مبتلا بوسیله بیماری گوشتخوار قرار پژمان و به ارگانیسم عامل بلای ناگهانی آلوده شده و حتی درنهایت به بیماری گوشتخوار مبتلا. بشوند به نشانی شهید ممکن است فرید در رابطه با ضایعه ای آلوده بوسیله استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به آنتی بیوتیک راحتی گرفته و به آن آلوده. بشود انتقال باکتری اغلب نیازمند ربط یمین بیمار با فرید یا وسایلی است که می تواند ارگانیسم ها مانند استافیلوکوکوس اورئوس ثابت قدم به آنتی بیوتیک را بوسیله پوست بی نظیر دیگر منتقل. بکنند واگذاری عفونت همیشه به یک آسیب پوستی شبیه بریدگی حاجت دارد تا ارگانیسم ها بتوانند باعث ایجاد عفونت. بشود چشم انداز و عوارض بیماری گوشتخوار برای بیماران

چیست؟ حاضر بودن درمان مفت بیماری گوشتخوار می تواند چشم انداز بدی را بخاطر بیمار به همراه داشته. باشد ازجمله عوارض آن می توان بوسیله اجل و قطع تنه اشاره. کرد تا اینکه با درمان مناسب احتمال مرگ ۲۵ درصد. است عفونت با استافیلوکوکوس اورئوس ثابت قدم به آنتی بیوتیک و سایر ارگانیسم های درست به آنتی بیوتیک معمولا معیار اجل و میر و معادل عضو بالاتری بر جای می. گذارد مجموع درصد مرگ و اختلال جدی (اندام مانند قطع عضو، تشکیل جوشگاه یا نگرش جوش خوردن زخم، نارسایی کلیه و) گندخونی از تمام موارد مصیبت گوشتخوار بین ۷۰ تا ۸۰ درصد گزارش شده.

است ارج مرگ و میر درون مبتلایان به قانقاریای فورنیه نزدیک به ۷۵ درصد و موارد آلوده به ویبریو ولفینیکوس در حدود ۵۰ درصد. است خوشبختانه عفونت شاگرد از ویبریو ولفینیکوس چندان شایع. نیست اما موارد بروز آن داخل حال افزایش. است مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ایالات متحده در سال ۲۰۰۷ عفونت ناشی از ویبریو ولفینیکوس را جزء بیماری هایی قسمت قسمت کردن بندی کرد که جزئیات آن باید گزارش. بشوند درنتیجه در آینده جزئیات مربوط یه این عفونت راحت تر داخل دسترس خواهد.

حیات بدترین عوارض بلای ناگهانی گوشتخوار پیشرفت سریع آن است که می تواند موجب مرگ فرد. بشود سایر عوارض موکد بیماری گوشتخوار عبارت اند: از نابودی لیف که حاجت به برداشتن از روال انجام جراحی دارد، قطع عضو برای جلوگیری از گندخونی، نارسایی کلیه و علائم مبصر. جوشگاه در امتداد: بخوانید ۱۳ آنتی بیوتیک طبیعی که بدن شما را در طبق باکتری ها برقرار می

سازد مقاله

&صوتی;/lt&p; gt مدت ۲ روزگار و ۲۰ دقیقه قالب فایل MP3 گوینده مژگان اصغری حجم ۴۹ مگابایت تعداد فایل ۱۰ فایل صوتیمجموعه صوتی علائم، پیشگیری و درمان مصیبت

ها سلامتی ارزشمندترین اموال انسان

است 9،000 تومان مشاهده مقاله