بازی های فوتسال قهرمانی آسیا باز هم پشت می افتد

بوسیله گزارش ایسنا، فیفا در جلسه ۱۱ اردیبهشت ماه خویشتن در مورد تعویق مسابقات جام جهانی فوتسال تصمیم گیری می کند. این مسابقات با اخبار قبلی قرار است از اواسط شهریورماه در لیتوانی برگزار شود اما با توجه بوسیله تعویق اکثر رقابت های ورزشی بوسیله دلیل شیوع بلای ناگهانی کرونا، گمانه زنی ها حاکی از تعویق یک ساله این ورزش هاست.

 بر این اساس شنیده می شود چنانچه فیفا نسبت بوسیله تعویق ورزش های شیشه دوربین جهانی رفتار کند مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا نیز برای دومین بار به تعویق می افتد. 

این بازی ها اول قرار بود اسفند ماه سال گذشته تو ترکمنستان برگزار شود اما اولین تورنمنتی بود که به دلیل مسری کرونا لغو و مقرر شد زمان جدید آن اعلام شود. AFC فروردین ماه امسال، شانزدهم مردادماه را زمان جدید مطلع این رقابت ها اطلاع دادن کرد با این حال با توجه به زمان آماده سازی آویشن ها و نیز برگزاری ورزش های تدارکاتی بوسیله دید می رسد کنفدراسیون اسب سواری آسیا چندان بی مقصود نیست تا کود دیگر این ورزش ها را به تعویق بیاندازد. 

به همین دلیل اگر بازی های جام جهانی فوتسال به تعویق بیفتد احتمال اینکه مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا وهله دیگر ابطال شود بسیار است. با این تفاسیر بوسیله نظر می رسد این بازی ها اواخر آذرماه و به جای زمان جدید ایینه کمیسیون های فوتسال برگزار شود.

انتهای پیام