انتخابی بی موقع

مسابقات انتخابی آویشن ملی کشتی امیدها تیرماه سال جاری داخل سالن شهدای هفتم تیر برگزار شد، ولی سرمربیان تیم ملی تصمیم گرفتند یک بار دیگر مسابقات انتخابی تیم ملی را در ساختمان کشتی(سالن محمد بنا) برگزار کنند. محک انتخابی دوم کشتی آزاد یک هفته قبل از مسابقات جهانی بزرگسالان و انتخابی دوم سفینه فرنگی روز جمعه پنجم مهرماه برگزار شد که این انتخابی های مکرر تیم ملی خواست ناچیز حاشیه نبود. از آن طرف بام افتاده ایم

زمانی که نفرات آویشن ملی کشتی آزاد بزرگسالان برملا شد، سرمربی آویشن مقصود با نظر مساعد مدیر آویشن های ملی تصمیم گرفت مسابقه انتخابی برگزار کند. نفرات اول اوزان ۶۵، ۷۰، ۷۴، ۹۲، ۹۷و ۱۲۵انتخابی آویشن امید باید وهله دیگر محک می خوردند. در ۱۲۵کیلوگرم سیدمهدی هاشمی، نفر اول مسابقات انتخابی درون تعرض بوسیله برگزاری تمرین انتخابی با امیرحسین زارع وزن کشی نکرد و پدر حسین شهبازی درون اعتراض بوسیله برگزاری مسابقه انتخابی مجدد برای پسرش پس از پیروزی او نعره می زد: «اگر باز کس دیگری را دارید بیاورید!» در معادل ۶۵کیلوگرم غم با غرض کادر فنی میثاق بیابانی که چند روز قبل در یک مسابقه انتخابی درون اردویی به امیرمحمد یزدانی باخته حیات و تیم ملی بزرگسالان را از مشت داده بود، باید داخل مقابل ابوالفضل حاجی پور، نفر اول انتخابی تیم امید به راسته می رفت. به عبارتی  فرصت مکرر ای به بیابانی داده شده بود تا بوسیله جای قزاقستان بتواند مسافر مجارستان شود. ابوالفضل حاجی پور پس از پیروزی موافق بیابانی رو به کادر فنی کرد و بارها به سینه اش کوبید تا خودش را به عنوان نفر اول آویشن ملی معرفی درنگ! امیرحسین مقصودی در اندازه ۶۵کیلوگرم و عباس خاضع در کمیت ۹۷کیلوگرم نفراتی بودند که از فرصتی که به آنها داده شده بود، کاربرد نکردند و مشق انتخابی ندادند.

در کشتی فرنگی هم انتخابی دوم پتجم نرمی ماه  برگزار شد، تا به نفرات جامانده از مسابقات جهانی بزرگسالان مثل محمدرضا گرایی و نفراتی که نتوانسته بودند موفقیتی داخل جهانی بزرگسالان به مشت آورند، همانند ساروی، دولت حضور تو مجارستان داده شده حیات. محمدرضا گرایی بوسیله دلیل مجهز نشدن حریفش محمدرضا رستمی به نشانی نفر برتر معرفی شد و در ۹۷کیلوگرم هم محمدهادی ساروی، مهدی بالی، نفر اول انتخابی تیم ملی را شکست داد تا مسافر بوداپست شود.