آمادگی جسمانی چیست و چه تأثیری پیاده شدن سلامت بدن دارد؟

رسیدن به سطح مطلوبی از آمادگی جسمانی، کم‌وبیش، خواستهٔ همگی ماست و می‌تواند برای سلامتی زیاد سودمند باشد. اما برای کسی که تخصصی در این زمینه نداشته باشد، آمادگی جسمانی صرفا مفهومی کلی است و برای استفادهٔ بهتر از آن، نخست باید با جزئیات و مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده‌اش آشنا شد. در ادامهٔ این مقاله می‌گوییم که اساسا رسیدن به سطح مطلوب از آمادگی جسمی به چه معناست؟ و علاوه به خشکی امدن این شما را با پنج مؤلفهٔ اصلی آن آشنا خواهیم کرد.

حتما بخوانید:۵ کاری که هرگز نباید پس ازآن از ورزش انجام دهیدراهنمای خرید کفش ورزشی خصوصی دویدن و معرفی مدل‌های برترکدام ورزش‌ها به کاهش اضطراب و افسردگی دستیار می‌کنند؟‌

حقایقی کوتاه و مختصر دربارهٔ آمادگی جسمانی

معرفی مؤلفه‌های تشکیل‌دهندهٔ آمادگی جسمانی

۱. کارکرد و مصونیت دستگاه قلبی‌عروقی
۲. قدرت عضلانی
۳. استقامت عضلانی
۴. میزان ترکیبات تشکیل‌دهندهٔ بدن و تأثیر آن درون آمادگی جسمی
۵. انعطاف‌پذیری

مقابل تعریفی که وزارت بهداشت و منابع انسانی آمریکا ارئه کرده است، آمادگی جسمی به «ویژگی‌ها و توانایی‌های مرتبط با مهارت تو انجام فعالیت‌های جسمانی گفته می‌شود. بعضی افراد این توانایی‌ها و ویژگی‌ها را به‌طور طبیعی دارند و بعضی دیگر، به‌مرور زمان آن‌ها را بوسیله دست می‌آورند.»

با توجه به این تعریف می‌توان جای پا برد که آمادگی جسمی محدود به توانایی دویدن درون مسافت‌های طولانی یا بلند کردن وزنه نمی‌شود و مفهومی گسترده‌تر دارد. البته نباید خاطر کرد که توانایی دویدن یا اهتزاز کردن وزنه اهمیت ندارد، اما این توانایی‌ها عزب بوسیله یکی از حوزه‌های آمادگی جسمانی اشاره دارند. در ادامه به موضوع اصلی مقاله و معرفی دیگر حوزه‌ها و مؤلفه‌های تشکیل‌دهندهٔ آمادگی جسمانی خواهیم پرداخت. حقایقی کوتاه و مختصر دربارهٔ آمادگی جسمانی

رسیدن بوسیله سطح مطلوبی از آمادگی جسمی می‌تواند داخل پیشگیری از بروز برخی بیماری‌ها مؤثر باشد؛ ارتکاب تمرین‌های ورزشی، می‌تواند بدون تغییر وزن، درصد ترکیبات بدن را تغیر بدهد (عزم از ترکیبات، آب، استخوان، ماهیچه و روغن است)؛ دل ورزشکارها، بسته به نوع ورزشی که ادا می‌دهند، به‌مرور زمان از شمارش اندازه و کارکرد تحول می‌کند (تحول خوب)؛ تغییرات وابسته به عصب و هیپرتروفی (هیپرتروفی به معنای ارشد شدن اندازهٔ سلول‌های عضوی از بدن و در نتیجه، افزایش اندازهٔ آن عضو از بدن است)، باعث اضافه غلبه عضلانی ورزشکاران می‌شود؛ اجرا تمرین‌های کششی و اوج بازی کردن انعطاف بدن، می‌تواند درد و خوف شاگرد از برخی اختلال‌ها را تقلیل بدهد. شناساندن مؤلفه‌های تشکیل‌دهندهٔ آمادگی جسمی

آمادگی جسمانی به‌طور کلی متشکل از پنج مؤلفهٔ زیر است: سلامت دستگاه قلبی‌عروقی؛ قدرت عضلانی؛ استقامت عضلانی؛ ترکیبات تشکیل‌دهندهٔ بدن؛ انعطاف پذیری.

بخاطر جای پا بردن به اینکه شخص در چه سطحی از آمادگی جسمانی صبر دارد، باید ویژگی‌ها و توانایی‌های او در هر یک از پنج مؤلفهٔ یادشده ارزیابی شود. عزب داخل این صورت می‌توان درک کنجکاو و مناسبی از شرایط طاسی او معین کرد. درون ادامه توضیحات هر یک از پنج مؤلفه به‌طور جداگانه عنوان خواهد شد. ۱. کارکرد و مصونیت دستگاه قلبی‌عروقی

دستگاه گردش خون و دستگاه تنفسی وظیفهٔ تأمین سوخت مورد حاجت بدن درون هنگام انجام فعالیت‌های ورزشی را بوسیله عهده دارند و هر چه استحکام مایه قلبی‌عروقی بدن بیشتر باشد، این سوخت‌رسانی به‌طور مؤثرتری انجام می‌گیرد. با انجام فعالیت‌هایی که طی بازهٔ زمانی مداوم و بدون وقفه‌ای ضربان قلب را افزودن می‌دهند، می‌توان استقامت دستگاه قلبی‌عروقی را بیشتر کرد. از جملهٔ این فعالیت‌ها می‌توان بوسیله شنا کردن، راه روبیدن سریع، بطی ء دویدن و دوچرخه‌سواری اشاره کرد.

مشخصا دستگاه قلبی‌عروقی کسانی که به‌طور منظم این فعالیت‌های ورزشی را انجام می‌دهند، استواری بیشتری پیدا می‌کند و از این حیث، در سطح مطلوب‌تری از آمادگی جسمانی قرار دارند. کسانی که تجربهٔ چنین فعالیت‌هایی را ندارند، به‌هنگام شروع باید از تمرین‌های استیل استفاده کنند و به‌مرور زمان، شدت تمرین‌ها را بیشتر کنند.

اما ورزش کردن چطور باعث افزایش استقامت دستگاه قلبی‌عروقی می‌شود؟ این مسئله بوسیله دو طریق موافقت می‌افتد: اول اینکه ماهیچهٔ قلب به‌واسطهٔ ورزش کردن غلبه بیشتری صریح می‌کند و با هر بار تپش، خون بیشتری را پمپاژ می‌کند. در همین حال، سرخرگ‌های جدید کوچکی در بافت ماهیچهٔ قلب واضح می‌شوند و واگذاری خون به دیگر عضلات بدن، به‌طور مؤثرتری قیافه می‌پذیرد. تأثیر ورزش کردن پهلو سلامت و کارکرد مؤثرتر قلب

تمرین مداوم طی سیلان منظم و رسیدن به سطح مطلوب از آمادگی جسمانی، باعث شکل‌گیری تغییرات جزئی در حالت قلب و بهبود کارکرد آن می‌شود. طبق نتایج آخرین تحقیقات صورت‌گرفته، چگونگی شکل‌گیری این تغییرات، ودیعه به سنخ ورزش، می‌تواند بوسیله روش‌های مختلفی رخ بگیرد. داخل ادامه، مثال کوتاهی بخاطر درک بهتر موضوع ذکر خواهد شد.

نکتهٔ مشترک درون میان تمامی ورزشکاران این است که درون مقایسه با افراد عادی، اندازهٔ قلب‌شان بزرگ‌تر می‌شود. ولی بین ورزشکارانِ ورزش‌های استقامتی (مثل قایق‌رانی) و ورزشکارانِ ورزش‌های قدرتی (مثل فوتبال آمریکایی) از حیث چگونگی شکل‌گیری تغییرات در قلب تفاوت‌های عمده‌ای بود دارد. به‌عنوان مثال، بطن‌های چپ و راست قلب ورزشکاران استقامتی به‌مرور زمان بزرگ‌تر می‌شوند. درون سوی دیگر، دگرگونی حالت قلب ورزشکاران قدرتی به این صورت است که دیوارهٔ قلب‌شان ضخیم‌تر می‌شود؛ به‌خصوص دیوارهٔ بطن چپ. تأثیر ورزش کردن پیاده شدن سلامت و کارکرد مؤثرتر ریه‌ها

با وجود اینکه ورزش کردن به‌مرور زمان غلبه ماهیچهٔ قلب را بیشتر می‌کند و تغییرات جزئی در حالت آن پدید می‌آورد، مایه تنفسی به‌اندازهٔ قلب دچار تغییر حالت نمی‌شود. بوسیله همین خاطر ورزش کردن درون کارکرد ریه‌ها تغییر عمده‌ای بوسیله وجود نمی‌آورد، اما باعث می‌شود تا اکسیژن وارد شده به ریه‌ها، به‌طور مؤثرتری در بدن تک استفاده راحتی بگیرد.

به‌طور کلی ورزش کردن و رسیدن بوسیله سطح مطلوب از آمادگی جسمانی باعث بهبود کارایی بدن در جذب، استفاده و توزیع اکسیژن میان اندام‌های مختلف می‌شود. این مسئله به‌مرور زمان باعث افزایش قابلیت استقامتی و بهبود شرایط طاسی سلامتی می‌شود.

موافق توصیهٔ متخصصان کالج ورزش‌درمانی آمریکا بخاطر رسیدن به بهترین نتیجهٔ ممکن بهتر است هفته‌ای ۳-۵ وعده درون بازه‌های زمانی ۳۰-۶۰ دقیقه‌ای رفتار به انجام ورزش‌های هوازی کنید. شدت تمرین‌ها بهتر است به‌گونه‌ای باشد که سرعت ضربان دل به ۶۵-۸۵ درصد حداکثر سرعت آن برسد. مزایای بالا رفتن استواری دستگاه قلبی‌عروقی برای سلامتی

ارتفاع عدول کردن استقامت مایه قلبی‌عروقی خطر بروز اختلالات و بیماری‌هایی همانند نارسایی قلبی، سرطان ریه، دیابت نوع ۲ و سکتهٔ مغزی را کاهش می‌دهد. ۲. قدرت عضلانی

طبق تعریف ارائه‌شده توسط وزارت بهداشت و منابع انسانی آمریکا قدرت عضلانی عبارت است از «قابلیت هر یک از عضلات، برای استعمال از قدرت و اِعمال آن به‌هنگام اجرا فعالیت‌های جسمانی».

چند روش مختلف حیات دارد که با کاربرد از آن‌ها می‌توان غلبه عضلات را سنجید. یکی از این روش‌ها که احتمالا نیکوترین آن‌ها حزن هست، اهتزاز کردن یا هل دادن وزنه‌ای داخل موقعیتی از پیش تعیین‌شده و مقایسهٔ نتایج با سایرین است.

به‌طور کلی استفادهٔ منظم و مداوم از عضلات است که باعث افزایش قدرت‌شان می‌شود. ورزش‌ها و تمرین‌های مختلفی وجود دارد که با مصرف از آن‌ها می‌توان به نتیجهٔ دلخواه رسید، اما اساسا اگر هر یک از عضلات، تا حد خستگی به کار خمود شوند، به‌مرور زمان قوی‌تر خواهند شد. چگونگی تبدیل ساختار عضلات به‌واسطهٔ ورزش کردن

ماهیچه متشکل از رشته‌های بلندِ سلولی است. هر کدام از سلول‌های عضلانی، حاوی تارهایی نازک و منقبض‌شده از پروتئین‌های آکتین و میوزین هستند؛ پروتئین‌هایی که گوهر قدرت عضلات هستند. این تارهای نازک درون هم می‌پیچند و به این صورت قدرت عضله را تأمین می‌کنند. بی مو قدرت ماهیچه به تعداد تارهای پروتئینی که درون یکدیگر می‌پیچند بستگی خواهد داشت.

برای افزودن قدرت عضلانی و فرود امدن به سطح مطلوب‌تری از آمادگی جسمانی، باید عضلات را خلال روانی منظم تو تمرین‌های ورزشی گرفتار و پروتئین کافی برای عضله‌سازی را جذب کرد.

محققان هنوز قادر به شناخت کنجکاو مکانیسم عضله‌سازی نشده‌اند، با وجود این، اصول کلی عضله‌سازی کاملا بی پرده هستند. انجام فعالیت‌های ورزشی باعث منبسط شدن سلول‌های عضلانی می‌شود و به‌دنبال آن، جذب پروتئین‌های آکتین و میوزین اضافه پدیدار می‌کند.

درون به خشکی امدن این مسئله، درون عضلات کسی که به‌طور منظم ورزش نمی‌کند، تارهای پروتئینی هر کدام به‌طور جداگانه فعالیت می‌کنند. ورزش کردن باعث ایجاد هماهنگی در کارکرد تارهای پروتئینی عضلات می‌شود و بوسیله این صورت، حداکثر قدرت ممکن عضلات افزودن پیدا می‌کند.

داخل حالت متعارف و درون بدن کسانی که هنوز از لحاظ آمادگی جسمانی به سطح مطلوبی نرسیده‌اند، بدن از کشیده شدن متجاوز از حد عضلات جلوگیری می‌کند تا آسیب نبینند. با ورزش کردن و به‌مرور زمان، بدن کمتر از ملاحت عضلات جلوگیری می‌کند و تو نتیجهٔ آن، عضلات امکان بیشتری بخاطر اِعمال قدرت خواهند داشت. ۳. استقامت عضلانی

استواری عضلانی یکی دیگر از مؤلفه‌های تشکیل‌دهندهٔ آمادگی جسمانی است و بوسیله توانایی عضله در اِعمال قدرت و فعالیت کردن به‌طور مداوم و بدون خستگی اشاره دارد. همان‌طور که در پاره قبلی اشاره شد، تمرین‌های قدرتی باعث افزایش اندازهٔ عضلات می‌شوند. در لفظ دیگر، تمرین‌های استقامتی لزوما با اندازهٔ عضلات یا بزرگ‌تر کردن آن‌ها مرتبط نیستند.

تمرکز تمرین‌های استقامتی بیشتر معطوف به مایه قلبی‌عروقی بدن است و اینکه عضلات، خونِ حاوی اکسیژن کافی را که برای ادامهٔ فعالیت بوسیله آن نیاز دارند، قبض کنند. تفاوت دیگر عضلاتی که منحصرا بخاطر تمرین‌های استقامتی پرورش داده می‌شوند، با عضلات مختص به تمرین‌های قدرتی، مرتبط با بافت عضلانی‌شان است. به‌طور کلی دو جنس لیف عضلانی بود دارد: تارهای تند انقباض و تارهای بطی ء انقباض. تارهای تند فشردگی

این تارها به‌سرعت منقبض می‌شوند، ولی به همان سرعت حزن ضعیف می‌شوند. انرژی زیادی کاربرد می‌کنند و به‌عنوان مثال، در دوی سرعت بسیار کارآمد خواهند بود. رنگ‌شان غصه مایل به سفید است، چراکه برای فعالیت نیازی بوسیله خون ندارند؛ تارهای نرم فشردگی

مناسب برای تمرین‌های استقامتی هستند و عاری خستگی، برای مدت‌زمانی نسبتا طولانی قادر به ادامهٔ فعالیت خواهند وجود. این تارها بیشتر درون عضلات مرکزی بدن یافت می‌شوند و رنگ‌شان مایل به سرخ است، چراکه برای فعالیت به خونِ حاوی اکسیژن احتیاج دارند. این تارها حاوی مقادیر زیادی از میوگلوبین اندوه هستند (نوعی پروتئین تک‌رشته‌ای که وظیفه‌اش ذخیره و انتقال اکسیژن برای عضلات است).

سپرده به نوع تمرین‌ها و ورزشی که انتخاب می‌کنید، ممکن است تعداد تارهای کند فشردگی بیشتر شوند یا تارهای نوک تیز انقباض؛ که درون هر دو صورت، بزمین نشستن بوسیله سطح مطلوب از آمادگی جسمانی میسر خواهد وجود و تنها نوع توانایی‌ها متفاوت می‌شود. به‌عنوان مثال، کسی که دوی سرعت کار می‌کند، تارهای سریع انقباض بیشتری خواهد داشت و داخل مقابل، دوندهٔ دوی استقامت، تارهای کند انقباض بیشتر. حتما بخوانید: ماهیچه سازی در زنان؛ نکات ورزشی و تغذیه‌ای که خانم‌ها باید بدانند ۴. معیار ترکیبات تشکیل‌دهندهٔ بدن و تأثیر آن در آمادگی جسمانی

ترکیبات پا بر جا تشکیل‌دهندهٔ بدن محتوی عضلات، استخوان‌ها، آب و چربی می‌شود. گلچین میزان نسبی هر یک در مقایسه با سایر ترکیبات، تأثیر مهمی در برطرف کردن کاستی‌ها و فرود امدن به سطح آمادگی جسمانی مطلوب دارد.

امکان آن وجود دارد که بدون افزایش خواه کاهش وزن، مدل هر یک از این ترکیبات را تغییر داد تا نسبت سلیقه به دست بیاید.

به‌عنوان مثال، اگر دو دسته از افراد با کالبد و اندازهٔ دور کمر برابر را در نظر بگیریم، کسانی قطع بیشتری خواهند داشت که مدل عضلات‌شان در مقایسه با سایر ترکیبات بیشتر باشد. به‌طور کلی عضله در مقایسه با چربی حد بیشتری دارد.

در اینجا تیمار سطح تک نظر از آمادگی جسمی و نمونه هر یک از ترکیبات یادشده با فعالیت ورزشی انتخاب‌شده وابستگی صریح می‌کند. درون دنباله می‌توانید معیار چربی موجود در بدن ورزشکاران حرفه‌ای خانم و آقای چندی از رشته‌های مختلف ورزشی را ببینید تا درک بهتری از این تفاوت پیدا کنید: بسکتبال: آقایان ۹٪ و خانم‌ها ۱۳٪؛ اسکی درون مسافت‌های طولانی: آقایان ۵٪ و خانم‌ها ۱۱٪؛ گلف: آقایان ۱۳٪ و خانم‌ها ۱۶٪؛ قایق‌رانی: آقایان ۱۳٪ و خانم‌ها ۲۲٪؛ شنا کردن: آقایان ۱۲٪ و خانم‌ها ۱۹٪؛ دونده‌های دوی ۱۰۰، ۲۰۰ و ۴۰۰ متر: آقایان ۶٫۵٪ و خانم‌ها ۱۴٪؛ بوکس: آقایان ۷٪؛ کشتی: آقایان ۸٪. قضیه اندازه‌گیری نمونه ترکیبات تشکیل‌دهندهٔ بدن

این حکم بعضا می‌تواند متجاوز وقت‌گیر و کلافه‌کننده باشد. تعدادی وضع مختلف برای آن وجود دارد و داخل ادامه، روانی یکی از این روش‌ها را توضیح خواهیم داد:

ابتدا وزن نکته سنج بدن با ترازوهای استاندارداندازه‌گیری می‌شود. بعد از آن، با غوطه‌ور کردن بدن در آب و اندازه‌گیری آب سرریزشده، جرم بدن مشخص می‌شود.

پس از آن، میزان آب، پروتئین و مواد معدنی موجود در بدن با استفاده از آزمون‌های شیمیایی و رادیومتری مختلف اندازه‌گیری می‌شود. چگالی آب، چربی، پروتئین و مواد معدنی موجود در بدن بی قراری خواه دقیقا حد محزون می‌شود خواه تخمین خورده می‌شود. در نهایت هم اعداد به مشت آمده را وارد معادلهٔ زیر می‌کنند تا چگالی طاسی بدن به دست بیاید:

۱٫Db=w٫Dw f٫Df p٫Dp m٫Dm

چگالی طاسی بدن=Db، میزان آب=w، میزان چربی=f، میزان پروتئین=p، مدل مواد معدنی=m، چگالی آب=Dw، چگالی چربی=Df، چگالی پروتئین=Dp، چگالی مواد معدنی=Dm.

پلتیسموگرافی جابه‌جایی هوا (ظاهر کردن سایز بدن با استعمال از جابه‌جایی هوا)، آنالیز امپدانس زیستی‌الکتریکی (یا بیوالکتریک)، اسکن کامل بدن (سی‌تی اسکن و ام آر آی) و سونوگرافی، از دیگر روش‌های معمول برای این کار هستند. ۵. انعطاف‌پذیری

انعطاف پذیری به اقتدار در حرکت دادن مفصل یا مفاصل در کشش دامنهٔ حرکتی بخصوص اشاره دارد. درون مبحث آمادگی جسمانی انعطاف‌پذیری به این خیال عظمت پیدا می‌کند که توالی حرکت‌ها را ملایم و خلوت می‌کند و می‌تواند از بروز آسیب‌دیدگی جلوگیری کند. میزان انعطاف‌پذیری هر یک از مفاصل متفاوت از مفصل‌های دیگر است و به متغیرهایی متشابه سفتی رباط‌ها یا تاندون‌ها بستگی دارد.

فعالیت‌های مختلفی هستند که با مصرف از آن‌ها می‌توان انعطاف‌پذیری بدن را بیشتر کرد و به سطح مطلوب‌تری از آمادگی جسمانی رسید. تمامی این فعالیت‌ها متمرکز بر ساختن کشش در مفاصل، رباط‌ها و تاندون‌ها هستند. به‌طور کلی سه نوع فعالیت کششی بود دارد که بخاطر اضافه انعطاف‌پذیری به فقره گرفته می شوند: طول پویا (یا دینامیک): شامل لول اعطا کردن عضله داخل تمامی دامنهٔ حرکتی‌ای که در اختیار دارد می‌شود (به‌عنوان مثال دامنهٔ حرکتی مفاصل پا یا هر پیکر دیگر بدن محدود است، عزم این است که مفصل در تمام طول این دامنهٔ حرکتی به لول تو بیاید.). این نوع مانور کششی معمولا برای گرم کردن مصرف می‌شود، چراکه بدن را برای فعالیت‌های جسمی آماده می‌کند؛ طول ایستا-کوشا: شامل کشیدن بدن خواه قسمتی از بدن و نگه داشتن این موقعیت بخاطر مدت‌زمانی بی پرده است؛ کشش بالستیک: تنها زمانی استعمال می‌شود که بدن پس از قدری ورزش کردن گرم و آماده شده باشد. شامل انجام حرکات کششی در موقعیت‌های مختلف و پریدن می‌شود.

تمرین‌های مرتبط با حرکات کششی ساده هستند و بوسیله وسیله یا مکان خاصی برای انجام‌شان نیاز زدودن. با انتخاب تعدادی از آن‌ها و اجرا دادن‌شان یه‌صورت روزمره و به‌طور منظم می‌توان انعطاف‌پذیری بدن را بیشتر کرد و به‌دنبال آن، راه را برای بزمین نشستن به سطح مطلوب‌تری از آمادگی جسمانی هموارتر کرد. سخن پایانی

با وجود اینکه تعاریف کنجکاو و علمی مختلفی برای آمادگی جسمی ارائه شده است، این مسئله می‌تواند برای هر کس معنا و تعریفی جداگانه و منحصربه‌فرد داشته باشد. فارغ از این مسئله، نکته‌ای که بهتر است به اندیشه داشته باشید این است که هر نوع تمرین و وفعالیت ورزشی، فارغ از اینکه جزء کدام‌یک از مؤلفه‌های آمادگی جسمانی باشد یا آنکه چه تأثیر و نتایجی داشته باشد، اگر به‌طور منظم و هنگام روند روزمره انجام بگیرد، مزایای بسیاری برای صلح و صفا شما خواهد شد. اگر به‌اندازهٔ کافی ورزش کنید، هم از محاسبه درونی احساس بهتری خواهید داشت و حزن علنی شاداب‌تری بی پرده خواهید کرد؛ بنابراین از آن غافل نشوید. در امتداد بخوانید: تمرینات کاردیو چیست و چرا باید ورزش کاردیو انجام داد؟

مقالات صوتی کلکسیون صوتی رژیم و تناسب پیکر با نکات ورزشی و تغذیه‌ای این مجموعه، اندامی سزاوار سرزنش و جذاب داشته باشید.

17000تومان 14000تومان مشاهده دشت